Αρχική Νέα Τοπικά Εντοπισμός επικίνδυνων παιχνιδιών- ενημέρωση από τη Ν.Α. Χίου

Εντοπισμός επικίνδυνων παιχνιδιών- ενημέρωση από τη Ν.Α. Χίου

18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Εντοπισμός επικίνδυνων παιχνιδιών

    Με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών επιβάλλεται τόσο οι πωλητές παιδικών παιχνιδιών, όσο και οι αγοραστές να προσέχουν :
1.    αν υπάρχει η σήμανση CE, πάνω στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο με εμφανή τρόπο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
2.    αν φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα: επωνυμία ή σήμα  ή εμπορική ονομασία και η διεύθυνση του
3.    αν φέρει τις προβλεπόμενες προειδοποιητικές ενδείξεις κα οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα
4.    αν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης ή εισπνοής αποσπώμενων μερών
5.    αν υπάρχει κίνδυνος από μυτερές ή κοφτερές ακμές ή προεξοχές
6.    αν υπάρχει κίνδυνος από σχοινιά, κορδόνια, καλώδια και στηρίγματα
7.    αν υπάρχει κίνδυνος από το άνοιγμα ραφών
8.    αν υπάρχει κίνδυνος από μαγνήτες και μπαταρίες που μπορεί να έχει το παιχνίδι
9.     αν υπάρχει κίνδυνος από πιθανή διαρροή υγρού που μπορεί να περιέχει το παιχνίδι
10.    αν υπάρχει κίνδυνος γρήγορης ανάφλεξης εξαιτίας του υλικού κατασκευής του παιχνιδιού
11.    αν υπάρχουν δυσάρεστες οσμές
12.    αν υπάρχει κίνδυνος από μετανάστευση βαρέων μετάλλων ( ύπαρξη χρωμάτων στο παιχνίδι ή και στη συσκευασία του)     
   

ΚΟΙΝ:
Αντινομάρχη Χίου κα Α. Λύκου
Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Χίου
(για ενημέρωση των μελών του)