Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Το υπόμνημα που κατέθεσε η ΕΛΜΕ στον υφυπουργό Παιδείας

Το υπόμνημα που κατέθεσε η ΕΛΜΕ στον υφυπουργό Παιδείας

15


ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                         ΧΙΟΣ 23/9/03
Ε.Λ.Μ.Ε ΧΙΟΥ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ                                         Α.Π 76


                                                                           ΠΡΟΣ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                                                                          κ. ΝΙΚΟ ΓΚΕΣΟΥΛΗ


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α


Κύριε Υπουργέ,
                          Το Δ.Σ της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χίου, επιθυμεί και εγγράφως να σας ευχαριστήσει για τη δυνατότητα που του παρέχετε να καταθέσει τις απόψεις και τις προτάσεις του σε σειρά θεμάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού, με πρωτεύον εκείνο των κτιριακών αναγκών και της σχολικής στέγης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Έχοντας ως γνώμονα την υπεύθυνη, τεκμηριωμένη, μελέτη και ανάδειξη των προβλημάτων, χωρίς διάθεση υπερβολών και δημιουργίας αναίτιων εντάσεων η Ε.Λ.Μ.Ε Χίου επιθυμεί να σας εκθέσει τη γενικότερη κατάσταση που χαρακτηρίζει τη Δημόσια Εκπαίδευση στη Χίο, επισημαίνοντας παράλληλα παραλείψεις και αδυναμίες που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.Α. ΚΤΙΡΙΑΚΟ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Χίου εκπόνησε ειδική μελέτη για τη σχολική στέγη, σε επίπεδο Νομού, την οποία και δημοσιοποίησε τον Μάιο του 2003. Με βάση την εργασία αυτή απαιτείται ένα πλήθος παρεμβάσεων τόσο για τη συντήρηση και επισκευή των υφισταμένων σχολικών κτιρίων, όσο και για την ανέγερση νέων.
Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος έχει αναδειχθεί και υιοθετηθεί πλήρως, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, αλλά και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β.Α Αιγαίου, η θέση μας για την αναγκαιότητα ενός μεγάλου έργου στον τομέα της Παιδείας στο Νομό, ικανού να δώσει λύση στο οξυμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, στεγάζοντας το 1ο και 2ο Τ.Ε.Ε Χίου, καθώς και το Σ.Ε.Κ
Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε υποστηρίζει ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα έχει πολλαπλασιαστικές, θετικές, επιδράσεις στη συνολική λειτουργία της Εκπαίδευσης και, επιπλέον, με κατάλληλο σχεδιασμό θα επιτευχθεί η στέγαση όλων των νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Ε.Κ.Φ.Ε, Κ.Δ.Α.Υ, Ε.Ε.Ε.Κ κ.α), που τώρα στερούνται ικανοποιητικών χώρων.
Τέλος απαιτείται η εξεύρεση πόρων, από τα διαθέσιμα κονδύλια του ΥΠΕΠΘ για την αγορά οικοπέδων, που, ευτυχώς μέχρι σήμερα υπάρχουν, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης χώρων άθλησης στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα του Νομού (1ο και 3ο Λύκειο), καθώς και για το συγκρότημα 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Χίου.


Β. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η Ε.Λ.Μ.Ε Χίου εκτιμά ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια πραγματοποιούνται έγκαιρα οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, και έτσι, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και σχολικά βιβλία ξεκινά απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία.
Επιθυμεί όμως να καταθέσει τον προβληματισμό της για τους, υπέρ των πραγματικών αναγκών, διορισμούς, σε περιοχές μετάθεσης με το χαρακτηρισμό Β΄, Γ΄, Δ΄, που πραγματοποιούνται σε ορισμένες Διευθύνσεις, με την ευθύνη των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.
Από το γεγονός αυτό, και προκειμένου να αρθούν, στη συνέχεια, οι υπεραριθμίες, οδηγούμεθα σε έντονη κινητικότητα των εκπαιδευτικών με προφανείς τις αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική λειτουργία.
Επιπλέον, όμως, αναπαράγεται και ένας κύκλος ανισοτήτων, εφόσον, σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, παραβιάζεται από σειρά Διευθύνσεων Εκπαίδευσης η ισχύουσα νομοθεσία για όσους μετακινούνται από την περιοχή διορισμού τους, χωρίς αίτησή τους. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς δίνονται τα μόρια δυσμενών συνθηκών και διαβίωσης της οργανικής τους θέσης, παρά το γεγονός ότι έχουν για ανάγκες της υπηρεσίας αποσπασθεί και δεν υπηρετούν σ΄ αυτή.
Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Χίου πιστεύει ότι είναι αναγκαία η αυστηρή επισήμανση, με έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα ΠΥΣΔΕ, για πιστή εφαρμογή, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, των προβλεπομένων από το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 2986/2002.


Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η Ε.Λ.Μ.Ε Χίου και στο παρελθόν έχει τονίσει την ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση των νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι με την αξιοποίηση των καταγεγραμμένων προτάσεων των φορέων της εκπαίδευσης διαμορφώνεται ένα πεδίο ώριμο πλέον για αλλαγές.
Με το Π.Δ 45/99 προβλέπεται ότι: “Όλοι οι διοριζόμενοι σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών υποχρεούνται, πριν από την ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων τους, να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, το οποίο διεξάγεται σε τρεις φάσεις”.
Αντ’ αυτών, με ευθύνη των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, καλούνται οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, μετά την έναρξη των μαθημάτων, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, σε εργάσιμες ημέρες, έξω από το ωράριο διδασκαλίας τους, τις έξι απογευματινές ώρες (3μ.μ έως 9μ.μ) Επιπλέον τα Σάββατα και τις Κυριακές σε 12ωρη βάση, χωρίς μάλιστα την ελάχιστη αμοιβή για την υπερωριακή τους απασχόληση.
Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε πιστεύει ότι πρέπει να αποφεύγονται από τα Π.Ε.Κ παρόμοιοι σχεδιασμοί διότι έτσι ακυρώνεται το νόημα και η ουσία της εισαγωγικής επιμόρφωσης και μόνο ως “τιμωρία” μπορεί να εκληφθεί η διαδικασία αυτή από τους συμμετέχοντες.


Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Χίου θεωρεί ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του για την επιστημονική και παιδαγωγική του ολοκλήρωση, γεγονός που είναι επ΄ ωφελεία της εκπαιδευτικής λειτουργίας και πράξης.
Με την Α.Π 60/13/8/03, μάλιστα, επιστολή του σας είχε εκθέσει τους λόγους που επιβάλλουν την ευνοϊκή μεταχείριση των εκπαιδευτικών των ακριτικών και νησιωτικών περιοχών και είχε ζητήσει την αύξηση του αριθμού των προβλεπομένων πιστώσεων στην Περιφέρεια του Β.Α Αιγαίου.
Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας στα πλαίσια του Α΄ ΠΥΣΔΕ επανερχόμαστε με το αίτημα, και κατά το τρέχον έτος και στο μέλλον, της ικανοποίησης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των αιτούντων εκπαιδευτικών, εφόσον βέβαια πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη λήψη εκπαιδευτικής άδειας.


Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Στο ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου Χίου, που σήμερα στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο Χίου, σε ειδικό χώρο, έχουν συγκεντρωθεί σπάνια και πολύτιμα όργανα Φυσικής και Χημείας, που, με διάφορες Δωρεές από το 1850 και μετά απέστελλαν, προς χρήση Χιώτες της διασποράς, καθώς και αξιόλογο ιστορικό, εκπαιδευτικό, υλικό από τα άλλα σχολεία της πόλης.
Με πολύ κόπο και με εθελοντική εργασία καθηγητών ολοκληρώθηκε η συντήρηση των οργάνων, η καταγραφή και κατηγοριοποίηση του υλικού, καθώς και η έκθεσή του σε προθήκες.
Η όλη προσπάθεια τέθηκε υπόψη του Υπουργού Παιδείας κ. Πέτρου Ευθυμίου μετά από εισήγηση του κ. Ι. Κυρτάτου και με το από 27/1/03 σημείωμα του Ειδικού Γραμματέα κ. Δ. Παπαϊωάννου.
Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Χίου πιστεύει ότι είναι ανάγκη το ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ώστε το Μουσείο Εκπαίδευσης Νομού Χίου να αποκτήσει θεσμική υπόσταση, τέτοια που να επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξή του.
Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ εκφράζει τη διάθεσή του  να συνεργασθεί με το ΥΠΕΠΘ, καταθέτοντας προτάσεις που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του Μουσείου.


ΣΤ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Είναι γεγονός ότι και σήμερα οι δείκτες εκπαίδευσης στο νομό Χίου, ακολουθώντας τη μακρά παράδοση που ιστορικά χαρακτηρίζει τον τόπο στα Γράμματα, παραμένουν υψηλοί, γεγονός που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, και από τη συνεχή παρουσία του στον κατάλογο των νομών με τις περισσότερες επιτυχίες κατά την πρόσβαση μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επιπλέον μια σειρά προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που υποστηρίζονται και εκπονούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς, δίνουν την εικόνα μιας κυψέλης με υγιή αντανακλαστικά, μια κοινότητας που αντιλαμβάνεται και υπηρετεί την ανάγκη για ένα δημιουργικό σχολείο συνδεδεμένο με την κοινωνία και το περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Χίου θεωρεί ότι είναι χρήσιμο και απαραίτητο να δίνονται ευκαιρίες και να περιβάλλονται με εμπιστοσύνη οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας, εφόσον έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη Δημόσια Εκπαίδευση, έχοντας μάλιστα αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία.
Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Λ.Μ.Ε Χίου επιθυμεί να σας προτείνει την αξιοποίηση έμπειρων εκπαιδευτικών στη στελέχωση επιτροπών του ΥΠΕΠΘ, όπως η Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία στη Χίο Βαθμολογικού Κέντρου, γεγονότα που εκτιμούμε ότι θα αποτελούσαν πρόσθετα κίνητρα για περαιτέρω προσφορά αλλά και επιβράβευση των πολύχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.


Κύριε Υπουργέ,
                          Με την πίστη ότι η γνώση των ιδιαίτερων αναγκών που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου θα σας επιτρέψει να υιοθετήσετε εκείνα τα μέτρα που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας θα αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
Με τιμή
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ                                                                     Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑπεργία εκτάκτων ΥΠΠΟ με συγκέντρωση στο Μουσείο
Επόμενο άρθροΣτάση Σύνταγμα για τα εγκαίνια του Mastihashop