Αρχική Νέα Τοπικά ΕΛΓΑ: εκτιμήσεις για παγετό 13/12/2010- προθεσμία για ενστάσεις

ΕΛΓΑ: εκτιμήσεις για παγετό 13/12/2010- προθεσμία για ενστάσεις

11

Παρελήφθησαν από το Δήμο Χίου τα πορίσματα της εκτίμησης του ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό της 13/12/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σύμφωνα με τη νομοθεσία να υποβάλουν ενστάσεις εφόσον το επιθυμούν μέχρι της 25 Φεβρουρίου.
Τα πορίσματα βρίσκονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Δημοτικής Κοινότητας Χίου (πρώην Δήμου Χίου), στα γραφεία του τμήματος πρασίνου στον Καστρομηνά.