Αρχική Νέα Τοπικά Περιφερειακή Παράταξη “ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ” : ερώτηση για την τύχη...

Περιφερειακή Παράταξη “ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ” : ερώτηση για την τύχη του “Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου”

12

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

         «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»

 

                                                                   Μυτιλήνη, 18 Μαρτίου 2011

 

                                                                   Προς:   Πρόεδρο

                                                                              Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                              Βορείου Αιγαίου

                                                                              κ. Σταύρο Δημηρούδη

 

                                                                   Κοιν : – Περιφερειάρχη

                                                                                Βορείου Αιγαίου

    κ. Αθανάσιο Γιακαλή

                                                                               Περιφερειακοί Σύμβουλοι

                                                                                Βορείου Αιγαίου

                                                                               Μ.Μ.Ε.

 

Θέμα: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

κ. Πρόεδρε

Τον Αύγουστο του 2010 ανακοινώθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η χρηματοδότηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Βιώσιμη & Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη» συνολικού Π/Υ 63 εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος εξαγγέλθηκε η χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς και ειδικών δράσεων μέσω των οποίων θα τονωθεί η ανάπτυξη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Μέχρι σήμερα όμως, 8 μήνες μετά, το εν λόγω Αναπτυξιακό Πρόγραμμα έχει μείνει μόνο στα χαρτιά και καμία απολύτως ενημέρωση δεν υπάρχει για το αν αυτό θα ενεργοποιηθεί και πότε, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία ενεργοποίησης του, καθώς και αν έχουν διασφαλιστεί οι πόροι για την υλοποίηση του.

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος στην παρούσα οικονομική συγκυρία, παρακαλώ το θέμα του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

                                     

Με τιμή

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

της Παράταξης «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»

 

                                                 Παύλος Βογιατζής

Επικεφαλής

 

Βαλσαμίδης Θεόδωρος

Γόμου – Πρωτογεράκη Καλλιόπη

Καλλονιάτης Παναγιώτης

Τζιμής Ευστράτιος

Σάραγκας Δημήτριος

Κάρματζης Σταμάτης

Μαλαφής Ιωάννης

Κωνσταντινίδης Πολυκράτης

Πανούσος Αρτέμιος