Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Συνέντευξη Ελπ. Τσουρή στην εφημερίδα ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 8-10 Απριλίου 2011

Συνέντευξη Ελπ. Τσουρή στην εφημερίδα ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 8-10 Απριλίου 2011

27

 

Από το Γραφείο της υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ελπίδας Τσουρή λάβαμε την παρακάτων συνέντευξη που παραχώρησε στην εβδομαδιαία εφημερίδα -που μοιράζεται δωρεάν- ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:


Κυρία Τσουρή, έχουν περάσει ήδη πέντε μήνες από την ημέρα που αναλάβατε τη θέση της Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που παραλάβατε και στα οποία καλείστε να δώσετε λύση;

 

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα αρνητική, και στον τομέα των δικών μου αρμοδιοτήτων, στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας καλούμαστε να διαχειριστούμε έναν κατεξοχήν νευραλγικό χώρο, τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, τη νησιωτική πολιτική και το θαλάσσιο τουρισμό, σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ένα ανορθολογικά σχεδιασμένο ακτοπλοϊκό δίκτυο, με οικονομικό κόστος που δεν αντιστοιχεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες, κακός προγραμματισμός δρομολογίων, απουσία υποδομών, η δραματική αύξηση της τιμής των καυσίμων, τα σωρευμένα προβλήματα στα νησιά, σε συνδυασμό με τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, συνθέτουν ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο εγχείρημα. Όμως, ταυτόχρονα, είναι μία πρόκληση, ένα στοίχημα, το οποίο , αν κερδηθεί, θα αλλάξει ριζικά το χάρτη και θα δημιουργήσει τις βάσεις, για την ανάπτυξη των νησιών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά και, βήμα-βήμα, χτίζουμε θεμέλια για το μέλλον.

 

Μία από τις αρμοδιότητές σας ως Υφυπουργός είναι οι άγονες γραμμές και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες των νησιών μας. Είστε ικανοποιημένη από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα θέματα αυτά και εάν όχι, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την επίλυσή τους;

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης, και ειδικά νησιώτης, ο οποίος να αισθάνεται ικανοποιημένος, από την εξυπηρέτηση που προσφέρει το ακτοπλοϊκό δίκτυο. Πιθανόν οι λόγοι να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ή ανάμεσα στις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, το βέβαιο, όμως, είναι ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ορθολογικός σχεδιασμός και λειτουργία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στηριγμένη σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε τώρα. Έχει συσταθεί επιτροπή, υπό την προεδρία μου, η οποία, μετά από έναν ευρύ διάλογο, με όλους τους φορείς, ήδη επεξεργάζεται προτάσεις και παρεμβάσεις, οι  οποίες θα στοχεύουν στον εξορθολογισμό τόσο του θεσμικού πλαισίου, όσο και του δικτύου των άγονων γραμμών. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τρέχοντα, αλλά ουσιαστικά ζητήματα, όπως η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαγωνισμών για τις γραμμές ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για τον έγκαιρο προγραμματισμό και γνωστοποίηση των δρομολογίων, την online πρόσβαση του Υπουργείου στη διακίνηση επιβατών. Υπάρχει, δηλαδή, βραχυπρόθεσμος και μέσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου, με τον οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστούν συνολικά, όλα τα προβλήματα του χώρου.

 

Ανακαινίσατε το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα αυτό; Σε πρόσφατη συνέντευξή σας αναφέρατε ότι βάσει της σχετικής προκήρυξης, η μελέτη για το μεταφορικό ισοδύναμο των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων θα πρέπει να παραδοθεί αλλά και να έχει αξιολογηθεί μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Θεωρείτε ότι η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας θα είναι εφικτή εντός των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων; Και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα;

 

Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο δεν πρέπει και δε σκοπεύουμε να το διαχειριστούμε με επικοινωνιακούς όρους. Χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση και διερεύνηση όλων των παραμέτρων, που σχετίζονται με το θέμα, ιδιαίτερα, σε μια πολυνησιακή χώρα, όπως η Ελλάδα και, ακόμα περισσότερο στην παρούσα συγκυρία. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποφασίσαμε την ανάθεση μελέτης, η οποία, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε επτά μήνες, από την ανάθεση της, και στοχεύει στην αξιολόγηση του υπάρχοντος δικτύου και στην πιλοτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Αυτές τις μέρες, η επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει την αξιολόγηση των προσφορών, θα αναθέσει τη μελέτη και, αν δεν υπάρξουν άλλα εμπόδια μέχρι τέλους του χρόνου θα έχουμε τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση των συμπερασμάτων και των προτάσεων και θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση.

 

Πήρατε την πρωτοβουλία δημιουργίας Μητρώου των πολιτιστικών συλλόγων. Έχετε εικόνα για το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου; Εν τέλει μπορεί το Μητρώο από μόνο του να εξαλείψει την πελατειακή σχέση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας με τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων;

 

Η δημιουργία Μητρώου για τους επιχορηγούμενους, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, φορείς ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, για την, όσο το δυνατό, μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και διαφάνεια, στην καταβολή των επιχορηγήσεων και, κατά συνέπεια, την εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων, οι οποίες δεν τιμούν κανένα. Είναι ένας μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης του έργου και της εξέλιξης των φορέων, για να μπορούμε, τόσο η πολιτική ηγεσία, όσο και οποιοσδήποτε το θελήσει, να κρίνουμε τη δουλειά τους, βασιζόμενη στην αξιολόγηση των επιδόσεών τους και όχι στην «εξυπηρέτηση» ή στην προσωπική σχέση. Οι εργασίες για τη δημιουργία του ολοκληρώνονται άμεσα και, στη συνέχεια, με ανοικτή γνωστοποίηση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα. Όμως, σε αυτήν την προσπάθεια δεν αρκούν οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας. Πρέπει όλοι να συμβάλλουν και είμαι βέβαιη ότι θα το πράξουν.

 

Σε διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο για τις 11 άγονες γραμμές, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τις 4 από αυτές, εκ των οποίων μάλιστα οι δύο περιλαμβάνουν δρομολόγια σε νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. (Συγκεκριμένα 1. Θες/νίκη-Σιγρί-Χίος-Καρλόβασι Σάμου-Πάτμος-Κάλυμνος-Κως-Ρόδος  και 2. Λαύριο-Ψαρά- Σιγρί-Λήμνος). Έχει πραγματοποιηθεί επανάληψη του διαγωνισμού; Στο ενδεχόμενο απευθείας ανάθεσης λόγω εκ νέου ανυπαρξίας ενδιαφέροντος, φοβάστε ότι μπορεί να κατηγορηθείτε όπως οι προκάτοχοί σας για «μαγειρέματα» και εξυπηρέτηση εφοπλιστικών συμφερόντων;

 

Είναι γεγονός ότι, για τις δύο αυτές δρομολογιακές γραμμές, που εξυπηρετούνται τη θερινή περίοδο, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι εφικτή ούτε και η απευθείας ανάθεση των δρομολογίων, δεδομένου ότι όλες οι εταιρίες τις θεωρούν εμπορικά ασύμφορες. Ωστόσο, πρόθεσή μας είναι η επαναπροκύρηξή τους, εφόσον διαδοθούν, στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Πώς κρίνετε τα πρώτα βήματα του Καλλικράτη σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας;

 

Όπως σε κάθε ξεκίνημα, τα πρώτα βήματα είναι δύσκολα, αλλά και κρίσιμα. Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι ένας νέος θεσμός, που φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο το χάρτη της αυτοδιοίκησης, αλλά και κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές. Άρα, χρειάζεται στόχευση, διορατικότητα, σχεδιασμός και μεθοδική προσπάθεια από όλους και ιδιαίτερα, από όσους έχουν κληθεί να τον υπηρετήσουν. Ειδικά για τις νησιωτικές περιφέρειες, υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες και προκλήσεις, στις οποίες οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

 

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η κατάληξη της άσχημης οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας; Είστε από αυτούς που υποστηρίζουν την απαρέγκλιτη τήρηση του Μνημονίου ή θεωρείτε ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευθούν οι όροι του;

 

Το μνημόνιο είναι μία αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, για την έξοδο της χώρας από την πολυεπίπεδη κρίση. Θεωρώ άστοχη και ανεδαφική, τόσος τη δαιμονοποίηση, όσο και την μυθοποίησή του. Είναι γεγονός – και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς – ότι η χώρα χρειάζεται τομές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα στο μέλλον, προκειμένου όχι μόνο να μην επαναληφθούν τα λάθη, που υποθήκευσαν τις προοπτικές των επόμενων γενεών, αλλά, για να δοθούν στέρεες βάσεις, για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας το οφείλουμε, κυρίως, στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους.

Το δίλημμα «απαρέγκλιτη τήρηση» ή «επαναδιαπραγμάτευση» δεν τίθεται, εκ των πραγμάτων. Όσοι αρέσκονται να χαϊδεύουν αυτιά ή να κατασκευάζουν πλαστά διλήμματα, ας ρίξουν μια ματιά, αυτή τη στιγμή, στην υπόλοιπη Ευρώπη.  Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είμαστε μόνοι μας.

 

Ένα μεγάλο έργο που αφορά στη Χίο είναι το Φράγμα Κόρης Γεφύρι. Η μεγάλη καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του είναι δεδομένη. Τι λάθη πιστεύετε ότι έχουν γίνει και ποιος τελικά ευθύνεται γι’ αυτά;

 

Δεν είναι, απλώς, ένα μεγάλο έργο, είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής, τα τελευταία χρόνια, στο νησί, το οποίο αντιμετωπίζει οριστικά το πρόβλημα του νερού. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι, όταν κλήθηκα, ως βουλευτής,  να διεκδικήσω την υλοποίηση του, το έργο ήταν έτοιμο προς απένταξη. Χρειάστηκα άπειρες ώρες συστηματικής εργασίας, συσκέψεων, αλλά, κυρίως, πολιτική βούληση από την τότε κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση και , στη συνέχεια, η κατασκευή του. Θα σας υπενθυμίσω ότι ζήτησα από τον τότε Πρωθυπουργό, κ. Σημίτη, όταν επισκέφθηκε τη Χίο, το 2001, τη δέσμευσή του, για την υλοποίηση του έργου, η οποία και δόθηκε, κάτι που βοήθησε πολύ, στη συνέχεια. Υπήρξαν καθυστερήσεις και προβλήματα, άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε όχι, όπως συμβαίνει εξάλλου, στα δημόσια έργα. Ο καταλογισμός ευθυνών θα γίνει και πρέπει να γίνει στη κατάλληλη ώρα. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα και ολόκληρη την τοπική κοινωνία είναι η ολοκλήρωση του φράγματος και η παράδοσή του στους πολίτες της Χίου. Γι’ αυτό εργάζομαι και σ’αυτό θα επιμείνω.


Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕπέμβαση Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό οδηγού
Επόμενο άρθροΜήνυμα Δημάρχου Χίου Π. Λαμπρινούδη για το Πάσχα