Αρχική Νέα Τοπικά ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1-5-2011 ΜΕΧΡΙ 31-10- 2011

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1-5-2011 ΜΕΧΡΙ 31-10- 2011

6

 

 

Η αντιπυρική περίοδος στην χώρα μας προσδιορίστηκε από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011.

Οι περισσότερες πυρκαγιές ΣΤΗ ΧΙΟ είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

·        θερμές εργασίες (τροχός, ηλεκτροκόληση, οξυγονοκόληση, κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό ή τρακτέρ κλπ),

·        καύση ξηρών χόρτων ή σκουπιδιών από πολίτες,

·        ρίψη βεγγαλλικών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

·         από εκδρομείς,

·        ρίψη αναμμένων τσιγάρων

  ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την 7/1996 Π.Δ. απαγορεύεται  η εκτέλεση θερμών εργασιών χωρίς την έγγραφη άδεια της Πυρ/κής Υπηρεσίας. Σαν θερμές εργασίες εννοούνται  η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση  φλόγας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα  και οποιαδήποτε άλλη εργασία  παραγωγής θερμότητας εκτός και αν  εκτελείται με τέτοιο τρόπο  ώστε να διατηρείται  η θερμοκρασία των εργαλείων κάτω από τους 100 βαθμούς κελσίου.


ΚΑΥΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων που προκύπτουν από τις πυροσβεστικές διατάξεις 9/2000 και 9α/2005.

 

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Από την εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη (αρθρου 94  παρ.26

Ν.3852/2010) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, είναι υποχρεωτικός  ο καθαρισμός, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα

 Παρακαλούνται λοιπόν οι πολίτες για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.


Επίσης θα θέλαμε επιπλέον να τονίσουμε και τα εξής:

 Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιο το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών.
Η βιοποικιλία και η ευεργετική παρουσία τους καθώς και η αισθητική τους είναι ανυπολόγιστης αξίας.
Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι μας να δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διατήρηση και την προστασία τους.


 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΧΙΟΥ