Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Ν. Γιακαλή για τα ΤΟΠΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Απάντηση Ν. Γιακαλή για τα ΤΟΠΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 


Με αφορμή ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα Τετάρτη 4/5 στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετική με τα τοπικά ολοκληρωμένα Προγράμματα της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής, απάντησε:

«Τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και στην υποστήριξη και ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και στην ανάδειξη νέων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικός στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης  μέσω της κινητοποίησης των τοπικών φορέων.  Η δράση αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελούμενων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Βασική αρχή εφαρμογής είναι η εταιρικότητα  σε τοπικό επίπεδο η οποία να εξασφαλίζει ενεργοποίηση, συνεργασία για συνένωση των δυνάμεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων, υπέρ της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης θα είναι η Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας και δικαιούχοι θα είναι οι αναπτυξιακές συμπράξεις που λειτουργούν με την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Στην αναπτυξιακή σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν α) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους β) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις  γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ε) οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.

Τώρα για να προχωρήσουμε θα πρέπει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να υπογράψει με το Υπουργείο Εργασίας μνημόνιο συνεργασίας σε αυτό το πλαίσιο η Υπουργός Εργασίας έχει προγραμματίσει να επισκεφτεί και τις 13 Περιφέρειες της χώρας . και μεταξύ αυτών βέβαια και τη δικιά μας. Τώρα σε ότι αφορά την ερώτηση για το τι μέτρα θα λάβουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ουσιαστική κοινωνική εταιρικότητα με σαφείς ιεραρχήσεις θα πρέπει να πω ότι δεν φαίνεται από το προσχέδιο της ΚΥΑ που έχει στείλει το Υπουργείο να εχουμε πολλά περιθώρια να αλλάξουμε το πλαίσιο καθότι αποφασίζεται οριζόντιο για όλους.».

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο μνημόνιο συνεργασίας ότι η Περιφέρεια αναλαμβάνει:

 

  • Τον  συντονισμό των τοπικών, περιφερειακών αρχών και οργανισμών καθώς και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της  δράσης.
  • Τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των δικαιούχων της πράξης.
Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο“Χτυπούν” προσκυνητάρια για λίγα ΕΥΡΩ
Επόμενο άρθροπ. Γεώργιος Κωνσταντίνου: Με αφορμή την προκήρυξη θέσεων εφημερίων στην Ιερή μας Μητρόπολη