Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Μυτιλήνη- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σεμινάριο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Μυτιλήνη- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σεμινάριο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

23

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤ3» MEDITERRANEAN TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει Σεμινάριο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, 09:30-16:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, στην πόλη της Μυτιλήνης.