Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αποτελέσματα μαθητικού διαγωνισμού για τον Αδ. Κοραή

Αποτελέσματα μαθητικού διαγωνισμού για τον Αδ. Κοραή

8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

  Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα του μαθητικού διαγωνισμού, έτσι όπως απεφάσισε η τριμελής επιτροπή, με θέμα τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Η εξεταστική επιτροπή  συγκροτείτο από τρεις Φιλολόγους.

Στους μαθητές είχε δοθεί ένα εξασέλιδο κείμενο από το διήγημα «Ο Παπα-Τρέχας» του Κοραή επί του οποίου είχαν τεθεί κάποια ερωτήματα. Επί πλέον ζητήθηκε από τους εξεταζόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του προβληματισμού «Δράξασθε Παιδείας» και ειδικότερα στα ερωτήματα α) «Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι φορείς που δημιουργούν την Παιδεία και ευθύνονται για τη μετάδοσή τους στον άνθρωπο» και β) Ποια είναι η προσφορά της Παιδείας στο άτομο και στην κοινωνία σε κάθε εποχή».

Τα αποτελέσματα – βραβευόμενοι είναι : 1ο Βραβείο Φώτη Αικατερίνη της Α’ Τάξεως του 3ου Γενικού Λυκείου (400 ευρώ), 2ο Βραβείο Φιστές Δημήτρης της Β΄ Τάξεως του 2ου Γενικού Λυκείου (300 ευρώ) και 3ο Βραβείο Ψυχιά Σταματία –Ελένη της  Α΄ Τάξεως του Γενικού Λυκείου Βροντάδου (200 ευρώ).

Το Εφορευτικό Συμβούλιο, ο Προϊστάμενος και οι εργαζόμενοι στη Βιβλιοθήκη συγχαίρουν θερμά τους βραβευόμενους μαθητές , ευχαριστούν όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στήριξαν την πρώτη αυτή προσπάθεια πραγματοποίησης του διαγωνισμού που ελπίζομε ότι θα καταστεί ετήσιος θεσμός.

Τα βραβεία θα δοθούν σε ειδική εκδήλωση αμέσως μετά τη λήξη των εξετάσεων.

 

 

                                                                                        Για το Εφορευτικό Συμβούλιο

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                         Παύλος Καλογεράκης