Αρχική Νέα Τοπικά Συνάντηση Διεθνούς Ερευνητικού Δικτύου COST Action TU1001 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνάντηση Διεθνούς Ερευνητικού Δικτύου COST Action TU1001 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

9

 

   

Συνάντηση Διεθνούς Ερευνητικού Δικτύου COST Action TU1001

Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory (P3T3)

Χίος, 20 & 21 Ιουνίου, 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Τριάντα πέντε (35) ερευνητές από είκοσιδύο χώρες (22) θα συναντηθούν στη Χίο στις 20 & 21 Ιουνίου 2011 για τις εργασίες του Ερευνητικού Δικτύου COST P3T3 – Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory.

 Το Ερευνητικό Δίκτυο, που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 και περιλαμβάνει περί τους 50 ερευνητές από 27 χώρες, έχει σκοπό το συντονισμό της μελέτης και έρευνας των Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως οι συμβάσεις αυτές εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών.  Οι εργασίες του Δικτύου αναπτύσσονται σε πέντε (5) άξονες εργασίας:

(i)      Αναθέσεις Συμβάσεων ΣΔΙΤ και Λήψη Απόφασης

(ii)    Εφαρμογή και Παρακολούθηση Συμβάσεων ΣΔΙΤ

(iii)   Θεσμοί ΣΔΙΤ

(iv)  Εθνική Μελέτη ΣΔΙΤ

(v)   Τομεακή Μελέτη των ΣΔΙΤ

 

Ερευνητές από (κατ’ αλφαβητική σειρά) Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εστονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Δικτύου, οι οποίες θα διεξαχθούν σε επιλεγμένα και χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης της Χίου.

 Στις εργασίες του Ερευνητικού Δικτύου στη Χίο, θα παραστεί ο Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ, κος Σέργιος Λαμπρόπουλος και υψηλόβαθμα στελέχη έργων παραχώρησης στην Ελλάδα.

 Χορηγοί της συνάντησης του ερευνητικού δικτύου είναι οι εταιρείες Ολυμπία Οδός Α.Ε. και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

 

Η Πρόεδρος του Ερευνητικού Δικτύου

 Δρ. Αθηνά Ρουμπούτσου

Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες:

http://www.cost.esf.org/domains_actions/tud/Actions/TU1001

http://www.ppptransport.eu/