Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουσουρούλης: παρεμβάσεις για το κτηματολόγιο περιοχών Χίου

Κ. Μουσουρούλης: παρεμβάσεις για το κτηματολόγιο περιοχών Χίου

9

 

Παρασκευή, 17.6.2011

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Παρεμβάσεις σε ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο που ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» έκανε ο Eεισηγητής, από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, Κωστής Μουσουρούλης.

 

Η ανάγκη επανακτηματογράφησης περιοχών της Χίου, όπου σημειώθηκαν αποκλίσεις δεδομένων από την πραγματική κατάσταση έχει ήδη αναδειχθεί από τον Κ. Μουσουρούλη, με Ερωτήσεις και προτάσεις του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και σε συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της «Κτηματολόγιο ΑΕ». Όπως είναι γνωστό, η εταιρία ακολούθησε πιλοτικό πρόγραμμα για την κτηματολογική ενότητα 50111109 Νενήτων, πρώην Δήμου Ιωνίας, με τη συμμετοχή των κατοίκων, των τοπικών αρχών και της σημερινής Δημοτικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα – το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη- προέβλεπε την ενημέρωση των δικαιούχων και την ορθή αποτύπωση των ορίων των ιδιοκτησιών, ενώ, δεδομένου ότι στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπήρχε πρόβλεψη, είχε μείνει σε εκκρεμότητα η διαμόρφωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κατατέθηκαν μεταξύ άλλων και ψηφίστηκαν τροπολογίες για το Κτηματολόγιο, στο προαναφερθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., με σκοπό την οριστική διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στη Χίο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Περιληπτικά προβλέπεται: i) Η παράταση κατά δύο έτη, της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών (περιπτώσεις «αγνώστων ιδιοκτητών») και ii) Η πρόβλεψη στο νόμου της δυνατότητας επανακτηματογράφησης και επαναπροσδιορισμού της θέσης των ορίων γεωτεμαχίων, υπό συγκεκριμένη διαδικασία και μετά από απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.).

 

Ο Κωστής Μουσουρούλης κατά τη συζήτηση των τροπολογιών ζήτησε να προηγηθούν, κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων, οι περιοχές που έχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα, όπως η Χίος, και να μην υπάρξει καμιά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, στο πλαίσιο των επανακτηματογραφήσεων (ισχύει το αρχικό τέλος των 35 Ευρώ). Η ηγεσία του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., όπως και ο Πρόεδρος της «Κτηματολόγιο ΑΕ», αποδέχθηκαν τις θέσεις αυτές και αναμένεται να αποδειχθεί στην πράξη η υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.