Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 22 Ιουνίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 22 Ιουνίου

11

 Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «Μιχ. Βουρνούς» την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.