Αρχική Νέα Τοπικά 960 κ.μ. νερού για Καλαμωτή- Κώμη από γεώτρηση

960 κ.μ. νερού για Καλαμωτή- Κώμη από γεώτρηση

21

 Παραγωγική είναι η γεώτρηση στη θέση “Αγγούρι” Καλαμωτής, που σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου μπορεί να δώσει 40 κυβικά μέτρα νερό την ώρα , δηλαδή 960 κ.μ. το 24ώρο, συνεισφέροντας έτσι στην επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της Καλαμωτής, του οικισμού Κώμης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Με αφορμή σχετική συζήτηση στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο και την ενημέρωση που ζήτησε η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ο Δήμος Χίου έδωσε την ακόλουθη απάντηση, που καταλήγει στη θετική αυτή είδηση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

          Σε συνέχεια συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2011 σχετικά με το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Αγγούρι Καλαμωτής», σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

1.     Ο τέως Δ. Μαστιχοχωρίων με το από 3921∕ 9-7-2010 έγγραφό του προς την ΤΥΔΚ Χίου ζήτησε τη σύνταξη μελέτης για την  «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Αγγούρι Τ.Δ. Καλαμωτής» για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Τ.Δ. Καλαμωτής και του οικισμού Κώμης.

2.     Η ΤΥΔΚ Χίου με το 24492∕3146∕ 13-7-2010 έγγραφό της έστειλε προς το Δήμο Μαστιχοχωρίων την 33∕13-7-2010 μελέτη προϋπολογισμού 19.795,00€.

3.     Στη συνέχεια ο  Δήμος Μαστιχοχωρίων με το 6028∕18-10-2010 έγγραφό του ενημέρωσε την Τ.Υ. ότι στη δημοπρασία που διεξήχθη στις 5-10-2010 για την ανάδειξη αναδόχου, αυτή απέβη άγονη, λόγω της χαμηλής τιμής των χαλυβδοσωλήνων της μελέτης, η οποία ήταν μικρότερη και της τιμής αγοράς τους από το ελεύθερο εμπόριο.

4.     Η Υπηρεσία μετά από έρευνα αγοράς (αφού δεν περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ το συγκεκριμένο άρθρο για χαλυβδοσωλήνες 8 5∕8 τυφλούς ή γεφυρωτών φίλτρων), προέβη στην επανασύνταξη της μελέτης, η οποία πήρε  α∕α 52∕27-10-2010 με προϋπολογισμό 22.628,00€ και η οποία εστάλη στο Δήμο με το 37917∕ 4636 ∕27-10-2010 έγγραφο. 

5.     Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες τόσο του Δ. Μαστιχοχωρίων όσο και της ΤΥΔΚ, βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης της εν λόγω γεώτρησης μεταξύ του Δήμου Μαστιχοχωρίων και του Γραφείου Υδάτων Ν. Χίου.

6.     Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκδόθηκε από την  Γ.Γ. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου  η απόφαση με αρ. πρωτ. 34661 ∕1011 ∕30-9-2010 σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δ. Μαστιχοχωρίων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Αγγούρι του ΤΔ. Καλαμωτής του Δ. Μαστιχοχωρίων, νήσου Χίου, Ν. Χίου.

7.     Στη συνέχεια ο Δ. Μαστιχοχωρίων διενήργησε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό στις 7-12-2010 για την ανάδειξη αναδόχου για την ανόρυξη της εν λόγω υδρευτικής γεώτρησης, του οποίου το πρακτικό εγκρίθηκε με την  290 ∕2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

8.     Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με την  47855∕ 5885 ∕31-12-2010 απόφαση της Γ.Γ.Π. Β. Αιγαίου.

9.     Η σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. 12147 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Χίου Π. Λαμπρινούδη και του μειοδότη αναδόχου Κων νου Τσουκάρη στις 12-4-2011.

    10. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 8-6-2011 τελευταία ημέρα της               δοκιμαστικής άντλησης.

    11. Το έργο κρίνεται παραγωγικό με ωριαία άντληση 40 κ.μ∕ ώρα       και με βάθος άντλησης τα 30μ. από το χείλος της γεώτρησης. Τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιοποίηση της γεώτρησης έχουν χορηγηθεί από τον επιβλέποντα στη ΔΕΥΑ νήσου Χίου.

  12. Το εν λόγω έργο με την ένταξή του στη διαχείριση των υδροληπτικών έργων θα συνεισφέρει στην επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της Καλαμωτής, του οικισμού Κώμης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

 

Από το γραφείο τύπου