Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χίου, 23/8/2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χίου, 23/8/2011

34

 Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη, 23 Αυγούστου στη 1.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Ανάπλαση και Εξωραϊσμός Κοινοχρήστων Χώρων (Θυμιανά)
2 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Αγροτική Οδοποϊια (Τοπικής Κοινότητας Βουνού)”.
3 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Συντήρηση Βοτανικού Κήπου”.
4 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Αγροτική Οδοποϊία Καλλιμασιάς”.
5 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “/ιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (Αγ.Γεώργιος)
6 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Ανακατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ”.
7 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Σκοπευτήριο”.
8 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Τσιμεντόστρωση δρόμου μέσω Βαβύλοι-Χαλκειούς”.
9 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων
(Βαβύλοι)”.
10 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : /ιαμορφώσεις & τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων
(Ελάτας)”.
11 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού : “Δημοτική και Αγροτική οδοποιία Κοινής”.
12 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
13 Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος.
14 Πληρωμές οφειλών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
15 Έγρκιση δαπάνης προβολής δράσεων /ήμου Χίου για 5ψήφιο και ανακύκλωσης /ήμου Χίου.
16 Ορισμός συμβολαιογράφου.
17 Ορισμός δικηγόρου (για εκμισθώσεις ακινήτων).
18 Ορισμός δικηγόρου ( Μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας)
19 Ψήφιση πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών.
20 Καθορισμός τιμής απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας στις περιοχές Αγ.Φωτεινή και Καρφά.
21 Εκμισθώσεις-παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών καταστημάτων και κυλικείου Βοτανικού Κήπου.
22 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Μετατροπή παλαιών τουαλετών στον προαύλιο χώρο Σχολ Βολισσού
σε αποδυτήρια.
23 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Επισκευή και συντήρηση τουαλετών Σχολείων Βολισσού”.
24 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Εσωτερική οδοποιία Διευχών”.
25 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγ.Πολύκαρπου Γεωργικής
Σχολής”.
26 Ψήφιση πίστωσης έργου: ‘Εργασίες συντήρησης Δασικών δρόμων Αναβάτου-Αυγωνύμων”.
27 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Καμποχώρων”.
28 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Εσωτερική οδοποϊία Δαφνώνα και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων”.
29 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικής οδοποϊίας (Αγ.Γεώργιος Συκούσης)”.
30 Ψήφιση πίστωσης έργου: ” Πλακόστρωση και Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων”.
31 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικών Δρόμων (Βεβρεράτο)”.
32 Ψήφιση πίστωσης έργου: “Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Παγίδας”.
33 Τροποποίηση του Τεχν. Προγ/ματος και του Προϋπολ/σμού για παροχή συγκ/νιακού έργου στην
ΔΕ Αμανής.
34 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων της ανακαίνισης του Δημοτικού Καταστήματος.
35 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής: Πολύδωρος Λαμπρινούδης

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1.Καλαγκιάς Αντώνιος
2.Φαραντζής Στέφανος
3.Βεϊογλάνης Ευστράτιος
4.Λαμπρινούδης Παντελής
5.Ξυδιάς Παντελής
6.Σκούφαλος Μάρκος
7.Μιχαηλίδης Σταύρος
8.Μισετζής Ιωάννης