Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Κατατέθηκε στην Βουλή το ν/σ του Υπ. Αιγαίου για την αποκατάσταση και...

Κατατέθηκε στην Βουλή το ν/σ του Υπ. Αιγαίου για την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

21

Κατατέθηκε χθες στην Βουλή και τις αμέσως επόμενες ημέρες  ορίζεται ημερομηνία συζήτησης και ψήφισής του στην Ολομέλεια  το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αιγαίου με τίτλο “Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών  του Αιγαίου“.
Πρόκειται για το πρώτο Νομοσχέδιο που καταθέτει το Υπουργείο Αιγαίου από την ίδρυσή του.
Με το νέο Νομοσχέδιο προβλέπονται ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την  ανάπλαση κτιρίων, κατοικιών, επιχειρήσεων και ξενοδοχείων που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου.
Με βάσει το Νομοσχέδιο προβλέπεται:
– H αποκατάσταση του προκλητικά αλλοιωμένου τοπίου, με την παροχή κινήτρων σε όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια,
– Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κατοίκους και επισκέπτες,
– Η διαμόρφωση και εμπέδωση στους πολίτες μιας κοινωνικής συνείδησης φιλικής προς το περιβάλλον και μιας αρχιτεκτονικής πρακτικής που θα αποτελέσει οδηγό για το μέλλον των νησιών.
Με το νομοσχέδιο δρομολογείται η διαδικασία “απόσυρσης κτιρίων” μη συμβατών με την ανθρώπινη κλίμακα και το μέτρο που διακρίνει  την αρχιτεκτονική και το τοπίο των νησιών του Αιγαίου ανά τους αιώνες.
Εισάγεται έτσι για πρώτη φορά, μία νέα πρακτική προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των νησιών σύμφωνα με την οποία κάθε κτίριο ή συστάδα κτιρίων αντιμετωπίζεται μεμονωμένα ως ουσιαστικός παράγοντας διαμόρφωσης του ευρύτερου αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος.
Η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων αφορά τις περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου, δηλαδή τους κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς και τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Στις ρυθμίσεις αυτές, μπορούν να υπαχθούν κτίρια:
– που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα,
– που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς,
– που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
– που βρίσκονται σε τόπους χαρακτηρισμένους ιστορικούς
– που βρίσκονται  στον αιγιαλό και στην παραλία.
Προτεραιότητα έχουν τα κτίρια που αλλοιώνουν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία βρίσκονται ή δεν εντάσσονται με αρμονία  στο προστατευμένο περιβάλλον και στον υφιστάμενο οικιστικό ιστό.
Οι παρεμβάσεις που προωθούνται περιλαμβάνουν τη μερική ή ολική κατεδάφιση ή και την ανάπλαση κτιρίων ή τμημάτων ή στοιχείων τους, με την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες. Στη διαδικασία αυτή της αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και του φυσικού τοπίου των νησιών επιδιώκεται η συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η αρχική πρόταση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου προέρχεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Η απόφαση για την υπαγωγή κτισμάτων στις διατάξεις του νόμου λαμβάνεται από τον Υπουργό Αιγαίου, ύστερα από γνώμη ειδικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες, με ιδιαίτερη σχετική εμπειρία – στελέχη του Υπουργείου Αιγαίου και άλλων φορέων του Δημοσίου καθώς και από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της νησιώτικης  κοινωνίας – που γνωρίζουν σε βάθος ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά του Αιγαίου.
Η Επιτροπή διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής ενός κτιρίου στις διατάξεις του νόμου, και κρίνει τις αναγκαίες μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στο κτίριο καθώς και τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται σε κάθε περίπτωση.
Συγκεκριμένα τα κίνητρα για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού είναι:
Χρηματική αποζημίωση, για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίου. Η αποζημίωση είναι ίση προς την αντικειμενική αξία του κατεδαφιζόμενου κτιρίου, στην οποία συνυπολογίζεται, μόνον όταν η κατεδάφιση είναι μερική, και η αντίστοιχη αξία του οικοπέδου. Η ανωτέρω αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και προσαυξάνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό.
Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος. 
– Οι δαπάνες κατεδάφισης, ανάπλασης και αναβάθμισης των κτισμάτων θεωρούνται για τις επιχειρήσεις επενδυτικές δαπάνες που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄).
– Για τις δαπάνες αυτές παρέχεται στην επιχείρηση φορολογική απαλλαγή σε ποσοστό 100%, η οποία εμφανίζεται στα βιβλία της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού υπό τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους που προβλέπονται στην παρ. 27 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998.
Οι ανωτέρω δαπάνες, σε κάθε άλλη περίπτωση, βαρύνουν το Δημόσιο.
–  Η προσαύξηση της επιχορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 2601/1998, κατά 10%, σε περίπτωση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕπέμβαση Πυροσβεστικής σε φωτιά στο πεδίο βολής
Επόμενο άρθροΠιλοτικό πρόγραμμα προσκυνηματικού τουρισμού, απούσα η Χίος