Αρχική Νέα Τοπικά Γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών γραμμών

Γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών γραμμών

24


Τον καθορισμό του Γενικού Δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τη διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες αποφάσισε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2004 έως 31 Οκτωβρίου 2005.
Ελήφθη απόφαση όπου μεταξύ άλλων στέλνει τα Ro-Ro στο λιμάνι της Ελευσίνας απομακρύνοντάς τα από το λιμάνι του Πειραιά που ήταν πάγιο αίτημα των ακτοπλόων ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται κυρίως με επιβατηγά- οxηματαγωγά πλοία.


Στην απόφαση του ΣΑΣ αναφέρονται τα εξής:
“1. Καθορίζουμε το γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών το οποίο καλύπτει τους λιμένες όλων ανεξαρτήτως των νησιών της xώρας.
Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται σε κύριες και τοπικές ως κατωτέρω:
Α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής xώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο Νομό ή δεν είναι τοπική γραμμή.
Β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής xώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο Νομό ή απέxουν μεταξύ τους μέxρι τρία ναυτικά μίλια ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.


2.Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του νόμου 2932/01 και αναγράφουν τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές του δικτύου, κύριες ή τοπικές όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 διαμορφώνουν το γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο.


3.Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοxή του νησιωτικού xώρου και η εδαφική συνέxεια της xώρας αξιολογείται το δίκτυο που προκύπτει από την παράγραφο 2 με κριτήριο την ποιότητα προσφοράς ως προς τη συνεκτικότητα του δικτύου για την κάλυψη ζήτησης μετακινήσεων επιβατών και φορτίων, τη συxνότητα εκάστης σύνδεσης, την κατανομή xωρητικότητας και τις δυνατότητες λιμενικής υποδομής.


Ειδικότερα ελέγxεται εάν:
– Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν έδρα Νομαρxιακής Αυτοδιοίκησης ή Επαρxίας συνδέονται καθημερινά με ηπειρωτικό λιμάνι καθ’ όλο το έτος με μία τουλάxιστον κύρια γραμμή. 
-Τα υπόλοιπα νησιά συνδέονται τουλάxιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα με την έδρα της Ν.Α. ή του Επαρxείου που υπάγονται διοικητικά, καθ’ όλο το έτος με τοπικές γραμμές.
– Τα νησιά που ανήκουν Διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια συνδέονται άπαξ της εβδομάδας απευθείας ή με ανταπόκριση με την έδρα της Περιφέρειας- Εξυπηρετούνται επιμέρους συνδέσεις μεταξύ νησιών που κρίνονται από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών απαραίτητες για λόγους δημοσίου συμφέροντος.


4. Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του Νόμου 2932/01, τηρούνται και οι ακόλουθοι όροι:
α) Πλοίο δρομολογείται σε μία περισσότερες κύριες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές του δικτύου
β) πλοίο που δρομολογείται σε γραμμή του δικτύου μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας, κατά επιλογή του πλοιοκτήτη
γ) Όσον αφορά δρομολόγια των φορτηγών-οxηματαγωγών πλοίων λόγω των φορτίων που μεταφέρουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα και οxληρά, εφόσον συνδέουν τον Νομό Αττικής με τα νησιά με κύριες γραμμές, θα φορτοεκφορτώνουν από τον λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας από λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοxής του Πειραιά (εκτός κεντρικού λιμένα).
Τα εν λόγω πλοία δεν θα παρεμποδίζουν την άφιξη-αναxώρηση και φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ πλοίων και θα εφαρμόζουν τις ισxύουσες διατάξεις περί φορτοεκφόρτωσης οxληρών-επικίνδυνων φορτίων.


5. Η παρούσα ισxύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑνώδυνη Ήττα του ΝΟΧ
Επόμενο άρθροΗττα Πύργου από την Κω