Αρχική Νέα Τοπικά Η επιστολή του Γ. Γαϊσίδη στον Πρόεδρο του Ν.Σ.

Η επιστολή του Γ. Γαϊσίδη στον Πρόεδρο του Ν.Σ.

15Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2003
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ΑΠΟ:  Γιάννη Γαϊσίδη
 Επικεφαλής του συνδυασμού
 “Χίος Παρόν & Μέλλον”


Κύριε Πρόεδρε


Απευθύνομαι σε σας, λόγω του θεσμικού σας ρόλο ως προέδρου του Νομαρ-χιακού Συμβουλίου, για να παρέμβετε άμεσα προς το Νομάρχη για ένα πολύ σημα-ντικό ζήτημα, που άπτεται της σωστής και δημοκρατικής λειτουργίας της Νομαρχια-κής Αυτοδιοίκησης.
Οφείλω, κύριε Πρόεδρε, να καταγγείλω τις συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας που επικρατούν στη λειτουργία της Ν.Α. καθώς και τη συστηματική παρεμπό-διση των νομαρχιακών συμβούλων του συνδυασμού μας να εκπληρώσουν το βασικό τους καθήκον, που είναι ο έλεγχος της νομαρχιακής αρχής καθώς και των πράξεων του Νομάρχη.
Σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι ο Νομάρχης αρνείται εδώ και δύο περίπου μήνες  να μου παραχωρήσει τις συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε για τις προσλήψεις των ε-πτά συμβασιούχων, που προσλήφθηκαν πρόσφατα, μετά από απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας, με το αιτιολογικό ότι “δεν έχει υπογράψει ακόμα και τις επτά”. Τονίζω ότι εκείνο που εγώ ζήτησα, και μάλιστα με αίτησή μου, είναι να μου χορηγηθούν όσες έχουν ήδη υπογραφεί.
Το ίδιο συμβαίνει και με αίτησή μου με την οποία ζητώ να μου χορηγηθούν συ-γκεκριμένα στοιχεία για την πορεία του έργου του φράγματος στο Σαραπειό, προφα-σιζόμενος διάφορους λόγους.


Προσθέτω ακόμα ότι δύο ακόμα σύμβουλοι του συνδυασμού μας αντιμετώπισαν την ίδια απαράδεκτη συμπεριφορά.
Θέλω δε να τονίσω ότι ακόμη και η “αυστηρή εντολή” που έχει δώσει προς τους υπαλλήλους της Ν.Α. να μη χορηγούν οποιοδήποτε στοιχείο προς τους νομαρχια-κούς συμβούλους του συνδυασμού μας, χωρίς την υποβολή αίτησης, την οποία ε-γκρίνει ο ίδιος ο Νομάρχης, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των αρχών της δημοκρα-τικής λειτουργίας της αιρετής Ν.Α. και των αρχών της σύγχρονης και χρηστής διοίκη-σης, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές από την εποχή που άρχισε να λειτουργεί ο θε-σμός.
Οφείλω παράλληλα να σας υπενθυμίσω ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επι-βάλλει τη χορήγηση οποιωνδήποτε στοιχείων και ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, για όλους τους πολίτες και πολύ περισσότερο για αιρετούς της Αυτοδιοίκησης, πλην αυτών που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Επομένως, κύριε Πρόεδρε, σας καλώ να δώσετε ένα τέλος στην αδιαφάνεια και στην περιφρόνηση των θεσμών και να μας επιτραπεί πλήρης και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της Ν.Α. και μάλιστα χωρίς να υποχρεούμαστε σε κατάθεση αίτησης και έγκρισής της από τον ίδιο το Νομάρ-χη.
Με εκτίμηση
Γιάννης Γαϊσίδης
 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜουσικές Επιλογές: ΗΣΑΙΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ, “Λόγια που δεν ξέχασα”
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη Δήμου Αβδελιώδη τη Δευτέρα