Αρχική Νέα Τοπικά Ικανοποίηση Περιφέρειας για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης

Ικανοποίηση Περιφέρειας για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης

17


Με την ομόφωνη έγκριση της απόφασης για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, οι εργασίες της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2000-2006 Βορείου Αιγαίου.
Βασικό θέμα της συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Παύλου Παπαδόπουλου, ήταν η πρόταση τροποποίησης του ΠΕΠ.
“Όχι στην απορρόφηση για την απορρόφηση”, υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος, εστιάζοντας κατά την εισήγησή του και στη συνέχεια με παρεμβάσεις του, στην ανάγκη “να παντρευτεί η απορρόφηση των πιστώσεων του ΠΕΠ με το στόχο για ποιοτικά έργα, για δράσεις χρήσιμες στις τοπικές κοινωνίες”.
Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας “οι στόχοι όμως και η απορρόφηση δεν καλύπτονται με ευχολόγια. Χρειάζεται δουλειά, σοβαρή, συστηματική, με συνέπεια και συνέχεια, από όλους μας, Περιφέρεια και φορείς υλοποίησης των έργων”.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, με την εξέλιξη του ΠΕΠ και τη βοήθεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης από εξωτερικό αξιολογητή, σήμερα γνωρίζουμε τις αδυναμίες του προγράμματος και με την αναμόρφωση επιδιώκουμε να τις αντιμετωπίσουμε. “Χωρίς να διαφοροποιούνται οι στόχοι μας – τόνισε ο κ. Παύλος Παπαδόπουλος – θα χρησιμοποιήσουμε την αναμόρφωση για να γίνει το ΠΕΠ πιο αποτελεσματικό στην προσπάθεια ανάπτυξης των νησιών μας”.
Ακολούθως ο εκπρόσωπος στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών κ. Δημήτρης Ιακωβίδης αναφέρθηκε στην πορεία του Γ’ Κ.Π.Σ. τονίζοντας ότι βάσει των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί, η χώρα μας δεν χάνει ούτε ένα ευρώ, αφού έχουν καλυφθεί οι ετήσιοι στόχοι σε όλα τα ταμεία.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΜΟΔ α.ε. κ. Θάνος Καπρέλης στη συνέχεια κάλεσε τους φορείς του Βορείου Αιγαίου να αξιοποιήσουν περισσότερο την υποστήριξη που παρέχεται μέσω της ΄΄Ομάδας Κρούσης΄΄, ειδικά στους Δήμους και στις Νομαρχίες της νησιωτικής περιοχής μας, για την ωρίμανση των έργων. Όπως τόνισε ο κ. Καπρέλης παρουσιάζοντας στοιχεία για τη μέχρι σήμερα προσφορά της ΄΄Ομάδας Κρούσης΄΄, τα στελέχη της έχουν αναλάβει την ωρίμανση 23 συνολικά έργων της Περιφέρειάς μας, εκ των οποίων τα 6 έχουν ήδη ενταχθεί και τα περισσότερα είναι στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης.
Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των τοποθετήσεων των μελών της Επιτροπής και Δημάρχων, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ κ. Δημήτρης Φυτάς, διάβασε την Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία και ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα κυριότερα σημεία της απόφασης, ανά θέμα, έχουν ως ακολούθως:
Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος
 I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε τη αξιόλογη πρόοδο του Προγράμματος ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης, την ενεργοποίηση των Μέτρων, την ένταξη πράξεων, τις συμβάσεις και τις πληρωμές έργων και ενεργειών. Επισημάνθηκε η σημαντική δραστηριοποίηση που σημειώθηκε το τελευταίο εξάμηνο του 2003 ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμβάσεις και τις δαπάνες, που αποτελούν ουσιαστικά και την πραγματική υλοποίηση του προγράμματος. Ως βασικότεροι παράγοντες της υλοποίησης επισημαίνονται:
· Η ενεργοποίηση του 88,5% του προϋπολογισμού του ΠΕΠ.
· Η ανταπόκριση του διοικητικού μηχανισμού και ο συνεχώς αυξανόμενος βαθμός ανταπόκρισης των Τελικών Δικαιούχων στις απαιτήσεις του διαχειριστικού πλαισίου του Γ΄ ΚΠΣ με την υποβολή προτάσεων και την αξιολόγηση και ένταξη μέχρι σήμερα πράξεων στο ΠΕΠ, που καλύπτουν το 62% του προϋπολογισμού του ΠΕΠ, με την βοήθεια της Ομάδας Κρούσης της ΜΟΔ α.ε.
· Η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων που αντιστοιχούν στο 19% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.
· Η διασφάλιση ρυθμού υλοποίησης που έχει εξασφαλίσει από σήμερα την κάλυψη του κανόνα ν+2 των δεσμεύσεων έτους 2001 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης καλεί τη Διαχειριστική Αρχή και τους Τελικούς Δικαιούχους να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε εξασφαλισθεί η τήρηση του κανόνα ν+2 και για το 2002.
II. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ υπογραμμίζει την ανάγκη για συνέχιση των προσπαθειών για τη διασφάλιση σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στην εφαρμογή του Προγράμματος και για την προσήλωση στην επίτευξη των φυσικών, διαχειριστικών και ποιοτικών στόχων του Προγράμματος.
III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνιστά να δοθεί έμφαση στην προώθηση της ενεργοποίησης και υλοποίησης των μέτρων που παρουσιάζουν χαμηλούς σχετικά ρυθμούς υλοποίησης.
Ειδικά Θέματα
– Η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε με ικανοποίηση την ποιοτική εκτέλεση των έργων και καλεί τη Διαχειριστική Αρχή και τους Τελικούς Δικαιούχους να καταβάλουν προσπάθειες για τη συνέχιση της ποιοτικής εκτέλεσης των έργων και της ορθής τήρησης των κανόνων διαχείρισης.
– Η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε επίσης με ικανοποίηση ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης των δράσεων του Προγράμματος.
– Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Β. Αιγαίου ενέκρινε τα επιχειρησιακά Σχέδια  των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Σάμου και Χίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
Αναθεώρηση του Προγράμματος
Τα βασικά σημεία της προτεινόμενης αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης όπως είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά, μεταξύ των οποίων είναι και η αποδέσμευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δέσμευση επιπλέον πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τυχαίνουν της έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Παύλος Παπαδόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους συμμετέχοντες αλλά και προς το προσωπικό της Περιφέρειας για την δουλειά και την προσπάθεια που καταβάλλει για την πρόοδο του Προγράμματος.     


Το δελτίο τύπου από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας υπογράφει η συνάδελφος Μαρίνα Πολλάτου.
 


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑπορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τα κυκλοφοριακά μέτρα
Επόμενο άρθρο“Τα παιδιά του Παραδείσου” από τον Ομιλο Επιμόρφωσης Γονέων