Αρχική Νέα Τοπικά Εκπτώσεις τέλος στα εισιτήρια των πλοίων

Εκπτώσεις τέλος στα εισιτήρια των πλοίων

17

Καταργούν όλες τις εκπτώσεις από 1η Ιανουαρίου 2004 οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της Ενωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας.


Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινισθεί ότι η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία θα κάνει πλέον από μόνη της εκπτωτική πολιτική, όπου εκείνη θεωρεί ότι πρέπει και αντέχει το οικονομικό κόστος, χωρίς να δεσμεύεται από τις αποφάσεις του ΥΕΝ.


Ο λόγος που οι ακτοπλόοι αποφάσισαν να καταργήσουν τις εκπτώσεις είναι ότι η πολιτεία δεν υλοποίησε την απόφαση που είχε λάβει, επί υπουργίας Γιώργου Ανωμερίτη, σύμφωνα με την οποία οι εκπτώσεις θα επιβαρύνουν το Δημόσιο και τους φορείς, τα μέλη των οποίων απολαμβάνουν το προνόμιο αυτό και όχι τις εταιρείες. Εκπτώσεις θα καλύπτει το κράτος, όπως συμβαίνει και σε άλλα μέσα μεταφοράς.


Οι εκπτώσεις έχουν δημιουργήσει στις ακτοπλοϊκές εταιρείες «μαύρη τρύπα», που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.


Οι θέσεις


«Το κόστος των εκπτώσεων θα φθάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για όλη την ακτοπλοΐα. Είχε ανακοινωθεί από τον κ. Ανωμερίτη και είχε εκδοθεί υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το κόστος των εκπτώσεων δεν πρέπει να επιβαρύνει τις εταιρείες αλλά το Δημόσιο.


Κατά κατηγορίες ομάδες πολιτών θα πληρωθούν οι εκπτώσεις από τα συναρμόδια υπουργεία. Των λιμενικών από το ΥΕΝ, των οπλιτών και αξιωματικών από το υπ. Εθνικής Αμυνας κ.λπ.», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΑ, Στ. Σαρρής.


Για το ίδιο θέμα, έχει τοποθετηθεί και ο Γεράσιμος Στρίντζης:


«Το κράτος αναγνώρισε ότι δεν θα πρέπει οι ιδιωτικές εταιρείες να επιβαρύνονται με αυτά τα κοστολόγια. Εξάλλου, άλλα μέσα μεταφοράς αμείβονται ή αποζημιώνονται για τέτοιου είδους παροχές» και κατέληξε: «Θα θέλαμε η πολιτεία να τιμήσει την απόφασή της-δέσμευση και να αποζημιώσει τις εταιρείες. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διαφυγόν έσοδο».


Από την πλευρά του, ο Γ. Πασχαλίδης είχε ζητήσει από καθεμία ακτοπλοϊκή εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία για το κόστος των εκπτώσεων, προκειμένου να εξετάσει την εξεύρεση λύσης. Οι ακτοπλόοι όμως επισήμαναν στον ΥΕΝ ότι, για το αίτημά αυτό, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια.


Τα επιχειρήματα των ακτοπλόων


Τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι ακτοπλόοι προκειμένου να υποστηρίξουν τη θέση τους, ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα και η ευχέρεια στον ΥΕΝ να κάνει εκπτώσεις από τη στιγμή που μιλάει για καθιέρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού και ελεύθερες επικοινωνίες, είναι ότι δεν μπορεί να επιβάλει δημόσια υπηρεσία εκεί που υπάρχει ελεύθερη δρομολόγηση: «Εβαλε εκπτώσεις σε όλες τις γραμμές και όχι μόνο σε αυτές της δημόσιας υπηρεσίας», υπογράμμισαν, χθες, στη «Ν», στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών.


Νομική Ανάλυση


Νομικοί κύκλοι που ασχολούνται με θέματα ακτοπλοΐας στο πλαίσιο της Ε.Ε., οι οποίοι επεσήμαναν:


«Ο Κανονισμός 3577/92 δεν ασχολείται με τους ναύλους στην ελεύθερη δρομολόγηση. Το θέμα αυτό άπτεται των γενικών διατάξεων της Συνθήκης Ε.Ε., οι οποίες προβλέπουν την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών στις ανοικτές οικονομίες της Κοινότητας.


Στο μέτρο που η Ελλάδα λειτουργεί ως τέτοια οικονομία, το ΥΕΝ δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στη διαμόρφωση των ναύλων στις ελεύθερες γραμμές.


Το θέμα αυτό μαζί με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων χρειάζεται ειδική προσέγγιση-καταγγελία στις εκτός DG TREN υπηρεσίες της Ε.Ε. Μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ad hoc δράσεως στα ευρωπαϊκά όργανα εναντίον του ΥΕΝ και ΥΠΕΘΟ».


Η ΡΑΘΕ


Από την πλευρά της, η Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών, με παλαιότερη απόφασή της, έκρινε ότι «θίγεται ο υγιής ανταγωνισμός με την επιβολή, βάσει υπουργικής απόφασης, εκπτώσεων στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας».


Ειδικότερα στο «δια ταύτα» της κάθε απόφασης αναφέρονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις όπου ο θεσμός των εκπτώσεων καταστρατηγεί τους κανόνες του υγιούς και ανταγωνισμού.


Στο αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:


1. Η εφαρμογή του καθεστώτος των εκπτώσεων επί διαφορετικού τύπου πλοίων (συμβατικά ή ταχύπλοα) καταλήγει σε στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού στις δρομολογιακές γραμμές, όπου οι διαφορετικοί τύποι πλοίων συνυπάρχουν.


Διότι η εφαρμογή των επιβαλλόμενων εκπτώσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα ταχύπλοα, μετακυλύει σε αυτά το μεγαλύτερο μέρος από το κόστος απώλειας πόρων που συνεπάγεται η εφαρμογή.


2. Η επιβολή δημόσιας υπηρεσίας σε πλοία που εξυπηρετούν νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, υπό τη μορφή εκπτώσεων για τους κατοίκους, είναι γενεσιουργός αιτία διακρίσεων, που, εν απουσία κατάλληλων αντισταθμιστικών παροχών, στρεβλώνει τους όρους του μεταξύ τους ανταγωνισμού και αποβαίνει σε βάρος των πλοιοκτητών των οποίων η επιβατική και μεταφορική κίνηση εστιάζεται κατ’ αποκλειστικό ή κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση αυτών των γραμμών.


3. Ο επαχθής για τους πλοιοκτήτες χαρακτήρας των εκπτώσεων σε κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας που διέπει την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, εν απουσία σχετικού αντισταθμίσματος, αποτελεί κρατική παρέμβαση στη διαμόρφωση των ναύλων, αντίθετα προς τους κανόνες του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, που, σύμφωνα με το νόμο, ρυθμίζουν τη διαμόρφωση των τιμών στην ακτοπλοΐα.


4. Οι προαναφερθείσες διαπιστώσεις δεν αφορούν τα πλοία που είναι δρομολογημένα με σύμβαση ανάληψης δημόσιας υπηρεσίας από το ΥΕΝ, δεδομένης της ρητής αποδοχής των εκπτώσεων στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης με το ΥΕΝ.


Οι επιδοτούμενες εκπτώσεις


Οι κατηγορίες των εκπτώσεων που είχε υποσχεθεί η πολιτεία ότι θα επιδοτηθούν από τα αρμόδια υπουργεία είναι:


– Κάτοικοι νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων, 50%.


– Φοιτητές, σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ από 01.09 έως 30.06, 50%.


– Αρχηγοί Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας 100%, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, 50%


– Βουλευτές 100%, τέως βουλευτές, 50%.


– Προσωπικό Λιμενικού Σώματος, 100%.


– Μητροπολίτες, 100%.


– Πρόεδροι και γενικοί γραμματείς ναυτεργατικών οργανώσεων μελών ΠΝΟ, μέλη ΡΑΘΕ, 100%.


– Προσωπικό πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων ΥΕΝ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι), καθώς και πολιτικό προσωπικό των ΝΠΔΔ, εποπτευομένων από το ΥΕΝ, 100%.


– Υπάλληλοι υπουργείου Αιγαίου, 100%.


– Γενικός γραμματέας, γενικός διευθυντής και δύο σύμβουλοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 100%.


– Νομάρχες και έπαρχοι νησιωτικών περιοχών 100%, νομαρχιακοί και επαρχιακοί σύμβουλοι νησιωτικών περιοχών, 50%.


– Ναυτιλιακοί συντάκτες διαπιστευμένοι στο ΥΕΝ, 100%.


– Συντάκτες επαρχιακού Τύπου νήσων, 50%.


– Οδηγοί που διακινούνται μαζί με τα οχήματα τους στις τοπικές πορθμειακές γραμμές Πέραμα – Παλούκια, Πέραμα (Μεγαρίδος) – Φανερωμένης (Σαλαμίνας), 50%.


Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗμέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επόμενο άρθρο“Πολίτικη Κουζίνα” στο ΔΙΑΝΑ