Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Έξι έργα για την εκπαίδευση στη Χίο εντάχθηκαν στο ΠΕΠ

Έξι έργα για την εκπαίδευση στη Χίο εντάχθηκαν στο ΠΕΠ

15

Έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 10,2 εκ. € (3,5 δις δρχ. περίπου), εντάσσονται οριστικά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000 – 2006 Βορείου Αιγαίου, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Παύλου Παπαδόπουλου.


Ειδικότερα πρόκειται για την ένταξη 13 πράξεων και στους τρεις νομούς της Περιφέρειάς μας, εκ των οποίων 6 αφορούν τον νομό μας:


“Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου”, προϋπολογισμού 900.000,00 €,


“Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Οινουσσών”, προϋπολογισμού 920.000,00 €,


“Βελτίωση κτιριακών υποδομών Οικοτροφείου Οινουσσών”, προϋπολογισμού 849.411,00 €,


“Τηλεματικό Κέντρο Οινουσσών – Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης”, προϋπολογισμού 713.600,00 €,


“Δημιουργία εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ νησιών Νομού Χίου κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμοί”, προϋπολογισμού 672.205,00 €,


“Εξοπλισμός εργαστηρίων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) και Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ) ΤΕΕ νησιών Νομού Χίου”, προϋπολογισμού 950.000,00 €.


Αναλυτικά

1. Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Χίου


Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου παρέχει επαγγελματική κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας στο επάγγελμα Μηχανικού Ε.Ν. Θα  γίνει προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών. Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της Σχολής με την προμήθεια σύγχρονων εποπτικών μέσων και οργάνωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών σε θέματα αρχών φυσικής και λειτουργίας διαφόρων τύπων μηχανών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.


Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Τελικός Δικαιούχος το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2005.


2. Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Οινουσσών, που αφορά την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών. Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της ΑΕΝ Οινουσσών με την προμήθεια σύγχρονων εποπτικών μέσων και οργάνωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών σε θέματα ναυτιλίας, ναυτικής τέχνης, δορυφορικών συστημάτων, επικοινωνιών, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, διαχείρισης πλοίου κ.λ.π. προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.


Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Τελικός Δικαιούχος το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2005.


3. Βελτίωση κτιριακών υποδομών Οικοτροφείου Οινουσσών που αφορά στην βελτίωση της κτιριακής υποδομής του Οικοτροφείου στο ΤΕΕ Οινουσσών.


Θα πραγματοποιηθούν: 1. Μεγάλης έκτασης επισκευή που θα επιτρέψει τη ζωή του κτιρίου για πολλά χρόνια. 2. Αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων. 3. Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων. 4. Επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου ώστε να ταιριάζει με το οικιστικό περιβάλλον του νησιού.


Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα λειτουργούν: 19 θάλαμοι ενδιαίτησης 62 οικοτρόφων, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο υπευθύνου – χώρος παροχής πληροφοριών και ελέγχου, αίθουσα ψυχαγωγίας, διαμέρισμα υπευθύνου Οικοτροφείου και αποθηκευτικός χώρος.


Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος Οινουσσών, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί έως τις 28/11/2004.


4. Τηλεματικό Κέντρο Οινουσσών – Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, που αφορά στη δημιουργία νέων υποστηρικτικών δομών, προς τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες Ναυτικής Εκπαίδευσης στο νησί. Απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές και τους Εκπαιδευτικούς της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Το έργο περιλαμβάνει: 1. Την επισκευή ενός νομίμως υφισταμένου κτιρίου στις Οινούσσες Χίου και τη μετεξέλιξή του σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη – τηλεκέντρο εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 2. Την αγορά επίπλων της βιβλιοθήκης, 3. Την εγκατάσταση δικτυακής υποδομής που θα συνδέει τις δομές ναυτικής εκπαίδευσης και το διαδίκτυο, 4. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και 5. Την αγορά υπολογιστικών συστημάτων και του κατάλληλου λογισμικού.


Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος Οινουσσών, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί έως τις 31/3/2006.5. Δημιουργία εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ νησιών Νομού Χίου κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμοί που αφορά:


Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2 ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ Ε.Λ. ΧΙΟΥ.


Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 13 ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ 1ΟΥ Ε.Λ. ΧΙΟΥ (1), 2ΟΥ Ε.Λ. ΧΙΟΥ(2), 3ΟΥ Ε.Λ. ΧΙΟΥ (2), ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ(1), Ε.Λ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ (1), Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ (1), Ε.Λ.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (1), Ε.Λ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (1), ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ(1), ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ (1), ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΨΑΡΩΝ(1).


*Όλα τα εργαστήρια είναι οκτώ θέσεων (8 ομάδες μαθητών).


Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Τελικός Δικαιούχος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί έως τις 21/12/2004.


6. Εξοπλισμός εργαστηρίων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) και Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ) ΤΕΕ νησιών Νομού Χίου που αφορά


Α. Τον εξοπλισμό εργαστηρίων του 1ου ΣΕΚ Χίου όπου εξασκούνται μαθητές του 1ου και 2ου ΤΕΕ ΧΙΟΥ, ΙΕΚ ΧΙΟΥ.


Β. Τον εξοπλισμό των σχολικών εργαστηρίων του ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ


Τελικός Δικαιούχος είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί έως τις 30/12/2004.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΦίλε μην τρέχεις…
Επόμενο άρθροΚαταγγελία “Νομαρχίας Πολιτών” για τις προσλήψεις ωρομισθίων