Αρχική Νέα Τοπικά Θετική εισήγηση Κτηματικής για Τελωνείο

Θετική εισήγηση Κτηματικής για Τελωνείο

67Θετική είναι η εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Λιμάνι της Χίου όπου έχει ανεγερθεί το κτήριο του τελωνείου Χίου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου του Δ.Σ. της Κτηματικής Υπηρεσίας.


“ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
την παραχώρηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, της χρήσης των Β.Κ. 26 και Β.Κ. 27 δημοσίων ακινήτων, Κ.Υ. Χίου.
Τα παραχωρούμενα δημόσια ακίνητα είναι οικόπεδα εμβαδού 240 τ.μ. και 1.070 τ.μ. αντίστοιχα και βρίσκονται στην προκυμαία στο Λιμάνι της Χίου. Επί των οικοπέδων έχει ανεγερθεί το κτίριο του Τελωνείου Χίου.
Διάρκεια παραχώρησης: αόριστος
Αντάλλαγμα: Άνευ ανταλλάγματος
Σκοπός της παραχώρησης: η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου και η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την ανάδειξη αφ’ ενός του Κάστρου της Χίου, ως ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου και αφ’ ετέρου για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο χώρο του λιμανιού της Χίου.


Όροι της παραχώρησης:
Α. Η εν λόγω παραχώρηση ισχύει υπό τον όρο ότι σε μέριμνα του παραχωρησιολήπτη (Ν.Α. Χίου) θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες που σήμερα στεγάζονται στο κτήριο του Τελωνείου (Τελωνείο, Χημείο) σε άλλα κατάλληλα κτήρια όπως το ανακαινισμένο κτήριο της παλαιάς Νομαρχίας και οι κτιριακές εγκαταστάσεις που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Χίου πλησίον του λιμανιού.
Β. Ο σκοπός της παραχώρησης να έχει ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραχωρητηρίου της ΚΕΔ.
Γ. Ο παραχωρησιολήπτης (Ν.Α. Χίου) να αναλάβει, με δική του αποκλειστικά μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, την έκδοση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των απαιτούμενων αδειών, η δε δαπάνη για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης να βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιολήπτη.
Το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση ως έχει”.
 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤρομοκρατία κατά μελών της καταγγέλει η ΚΝΕ
Επόμενο άρθροΔηλώσεις αγροτών στον ΕΛΓΑ