Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Eπιτροπές Eλέγχου Eκλογικών Παραβάσεων

Eπιτροπές Eλέγχου Eκλογικών Παραβάσεων

27

Mε αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Bορείου Aιγαίου κ. Παύλου Παπαδόπουλου, συγκροτήθηκαν οι Eπιτροπές Eλέγχου Eκλογικών Παραβάσεων για τους Nομούς Λέσβου, Xίου και Σάμου.Έργο των τριών Eπιτροπών είναι η παραλαβή και ο έλεγχος έγγραφων επώνυμων καταγγελιών, για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων των κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών, κατά την προεκλογική περίοδο.

ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου