Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Ανοιχτή επιστολή Σχολικού Συμβούλου Δ. Λιγνού για Σχολή Γονέων

Ανοιχτή επιστολή Σχολικού Συμβούλου Δ. Λιγνού για Σχολή Γονέων

32


                          Προς      Τους Αξιότιμους                                                       
                                                                                        
                                                                                              κ.κ. Νομάρχη και κ.κ. Δήμαρχο Χίου


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Του Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. κ. Λιγνού Δημητρίου για την ίδρυση Σχολής Γονέων στη Χίο.


Αξιότιμε κ. Νομάρχη και κ. Δήμαρχε


Η ίδρυση Σχολής Γονέων στη Χίο αποτελεί αδήριτη ανάγκη και τον διακαή πόθο των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Χίου.Ύστερα από την πολυετή επαγγελματική μου πείρα, τη διαρκή επικοινωνία μου με τους συλλόγους γονέων και τις επαφές μου με ανώνυμους και επώνυμους γονείς, αναγκαία προϋπόθεση για τη σύσφιξη των σχέσεων Σχολείου και οικογένειας, το σημαντικότερο γεγονός, αλλά και το πιο ουσιαστικό βήμα της τοπικής και Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης  προς τους κατοίκους της, είναι η ίδρυση Σχολής Γονέων.
Γιατί πράγματι, εξαιτίας της έλλειψής της, διακυβαίβονται οι τύχες, η ηρεμία και γαλήνη της οικογένειας με ολέθριες συνέπειες για τη σωματική, πνευματική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Αποτελεί θα λέγαμε εθνική αναγκαιότητα η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους συλλόγους γονέων, να λάβει σάρκα και οστά ώστε, να αντιληφθούν και οι δυο (φορείς) την τεράστια αξία της Σχολής Γονέων και την καταλυτική επιρροή και επίδραση που θα έχει στους γονείς, το σχολείο και στην παιδεία γενικότερα.
Παράλληλα, καθίσταται εξ’  ίσου απαραίτητο εκ μέρους του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στη διαδικασία εκπ/σης της οικογένειας, γιατί ο εκπαιδευτικός, οφείλει να μεθοδεύσει το έργο της αγωγής συνεργαζόμενος με την οικογένεια και ενισχύοντας το λειτουργικό τους ρόλο.
Ο καλύτερος συμπαραστάτης στη σημερινή οικογένεια, η οποία, με το ένα πόδι πατά στο παρελθόν και με το άλλο στο παρόν, ως προς την ανατροφή και αγωγή των παιδιών της και τις συνέπειες που αντιμετωπίζει εξ’  αιτίας των λαθών της και της διατάραξης των σχέσεων της, σήμερα παρά ποτέ, είναι η Σχολή Γονέων.
Απαρτίζεται από ένα team ειδικευμένου προσωπικού σε διάφορους τομείς, όπως ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό έμπειρο εκπαιδευτικό, ή Σχολικό Σύμβουλο έμπειρο στην αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων σε σχέση με την επίδοση των μαθητών κ.λ.π., που αναλαμβάνει σε βάθος την ανάπτυξη κρίσιμων θεμάτων που έχουν σχέση με το παιδί και το συντονισμό του εποικοδομητικού διαλόγου που θα επακολουθήσει ανάμεσα στις ομάδες των γονέων και των παρευρισκόμενων εκπαιδευτικών.
Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες βασικές θεματικές ενότητες που μπορεί να ασχοληθεί η Σχολή Γονέων:
* Οι ρόλοι στην οικογένεια
* Η κρίση στην οικογένεια
* Σχολείο και Γονείς
* Μάθηση και Σχολείο
* Το Σχολείο χώρος συναναστροφής κι επικοινωνίας
* Γονείς και εφηβεία
* Οι φίλοι των παιδιών
* Τρόποι μελέτης στο σπίτι – σχολική επίδοση
* Επικοινωνία γονέων και Σχολείου
* Τα πέντε πρώτα έτη του παιδιού και η σημασία τους στην εξέλιξή του.
* Ελαττώματα των Γονέων και οι επιπτώσεις στο παιδί.
* Οι προσδοκίες των Γονέων και οι ανταποκρίσεις των παιδιών.
* Η υπερκινητικότητα των παιδιών.
* Η σχολειοφοβία και τρόποι αντιμετώπισής της.
* Η επιθετικότητα του παιδιού στο σπίτι και το σχολείο.
* Η ένταξη του παιδιού στην ομάδα και οι φιλίες στη γειτονιά και το σχολείο.
* Η κοινωνικοποίηση του παιδιού και το χτίσιμο της υγιούς προσωπικότητάς του.
* Η εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού, η επαφή με τους Γονείς κ.λ.π.
Τον Ιούνιο του 1998 ψηφίστηκε ο Νόμος 2621 (ΦΕΚ 125/23.06.98) για τις Σχολές Γονέων, ο οποίος στο άρθρο 2 παράγραφος 13 λέει: “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύεται Σχολή Γονέων, μετά από πρόταση Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ή του ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών αυτών”. Σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθεση παίζει και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 113 Σχολές Γονέων σε πιλοτικό επίπεδο με κρατική οικονομική στήριξη στα πλαίσια της Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί φορείς του τόπου δεν μπορεί να αναμένουν αδρανείς, η οικογένεια δοκιμάζεται από έλλειψη συνοχής, υποστήριξης, πλαισίωσης των μελών της. Οι γονείς σε μεγάλο βαθμό αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις κοινωνικές εξελίξεις, τις οποίες δεν ελέγχουν. Είναι γεγονός ότι από την κινητοποίηση του καθενός μας εξαρτάται η επιτυχία και η ευτυχία του παιδιού μας. Στην άσκηση του σπουδαιότερου και ιερότερου λειτουργήματος του γονέα, ο καθένας μας νιώθει απροστάτευτος και αδαής.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται σαν εποχή της εξειδίκευσης, της ειδικής εκπαίδευσης και στον πιο απλό τομέα. Κάθε τέχνη πρέπει να μαθαίνεται, πριν ασκηθεί. Κι όμως, μια από τις πιο δύσκολες τέχνες, η τέχνη της ανατροφής των αυριανών ανθρώπων, αναλαμβάνεται από πρόσωπα εντελώς απροπαρασκεύαστα, για την εξάσκησή της.
Με τον αυτοσχεδιασμό δε γινόμαστε σωστοί γονείς, με καταστροφικές συνέπειες για το παιδί. Είναι εύκολο να γίνουμε γονείς, αλλά το να γίνουμε σωστοί γονείς είναι πολύ δύσκολο.
Η Σχολή Γονέων θα ασχοληθεί με τα συμπτώματα κυρίως, της κακής λειτουργίας της οικογένειας. Μέσα σ’  αυτή τη λειτουργία εκπονούνται προγράμματα εκπαίδευσης για γονείς, κάθε σχετικού μ’  αυτήν ενδιαφέροντος.
Οι γονείς θα στηρίζονται και θα ενισχύονται στο δύσκολο έργο. Θα ενημερώνονται για τις μεθόδους πρόληψης διαφόρων δυσάρεστων καταστάσεων προς τα παιδιά τους, με σοβαρές συνέπειες στην ψυχική υγεία τους.
Ομάδες της Σχολής Γονέων θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, δηλαδή οι γονείς θα συμμετέχουν ενεργά μέσα από τις συζητήσεις των ομάδων. Οι Γονείς είναι οι βασικοί παιδαγωγοί των παιδιών τους και παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, προσφέροντας στα παιδιά τους αγάπη και ζεστασιά, σκύβοντας με αγάπη στα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, και θέτοντας σωστά όρια, θέτουν τις βάσεις για μια υγιή ζωή και προσωπικότητα στο μέλλον.
Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια Σχολή Γονέων άτυπα υπό μορφή παιδαγωγικών ομιλιών μέσα στη Χίο από τον υποφαινόμενο με στόχο την εξακτίνωσή της σε όλα τα σχολεία..Έγιναν μέχρι στιγμής πέντε (5) ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές ομιλίες, δύο στο 5ο Δ. Σχολείο Χίου, μια στα Μεστά, μια στο Πυργί και μια στο Θολοποτάμι. Οι ομιλίες θα συνεχιστούν σε όλα τα σχολεία της Α΄ Περιφέρειας της Χίου όπου έχω την εποπτεία.
Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε πρωτοποριακά και με τόλμη, ώστε η άτυπη Σχολή να λάβει επίσημη χροιά. Ο Γκαίτε έλεγε: ” Ό,τι κι αν μπορείς να κάνεις, ό,τι κι αν μπορείς να ονειρευτείς, άρχισε τώρα “.
Η τόλμη κλείνει μέσα της τη μαγεία και τη δύναμη. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Χίου πρέπει ν ’ αποδεχθεί την πρόταση των ημερών μας.    
Με την πεποίθηση εκ των προτέρων ότι το εν λόγω θέμα θα τύχει της προσοχής και του ενδιαφέροντός Σας, Σας ευχαριστώ θερμά.  


                                                                            Ο     Σχολικός       Σύμβουλος 


                                                                    1ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Χίου

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΝίκησε ο ΝΟΧ, έχασε ο Πανιώνιος
Επόμενο άρθροΤιμητική εκδήλωση ΟΧΣΑ για Δ. Λινό