Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Ποιες διαδικασίες μπορεί ο χρήστης του Διαδικτύου να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα...

Ποιες διαδικασίες μπορεί ο χρήστης του Διαδικτύου να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ

1910

Ο χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (www.ika.gr) να υποβάλει την Αναλυτική Περιοδική του Δήλωση και να τυπώσει και να συμπληρώσει πληθώρα εντύπων όπως : • Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη

 • Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε Οικία

 • Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη

 • Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

 • Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου

 • Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου

 • Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

 • Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη – Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

 • Αίτηση – Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου

 • Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου

 • Βεβαίωση Εργοδότη

 • Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

 • Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων

 • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης

 • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημόσιου Έργου

 • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με fax)

 • Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών

 • Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου

 • Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου

 • Αιτήσεις Συνταξιοδότησης κ.ά.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν και να διευκολυνθούν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του ΙΚΑ;


Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι εργοδότες, φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΜΕ και ΑΦΜ, οι ιδιώτες/Κύριοι Οικοδομοτεχνικών Έργων που διαθέτουν μόνο ΑΜΟΕ και οι Εταιρίες χωρίς ΑΜΕ που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους αλλά εκτελούν Οικοδομοτεχνικά Έργα (διαθέτουν δηλαδή μόνο ΑΜΟΕ).Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ;


Ο χρήστης πρέπει αρχικά, προκειμένου για ΑΠΔ, να εγγραφεί στην υπηρεσία μέσω της βασικής σελίδας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο χρήστης δίνει το e-mail του και το σύστημα του αποστέλλει έναν προσωρινό κωδικό για να ολοκληρώσει την εγγραφή του.


Οι τελικοί προσωπικοί του κωδικοί (PIN και PUK) θα του αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου.


Όταν ο χρήστης αποκτήσει username και password για το σύστημα, μπορεί να συνδεθεί και να δει δηλώσεις που έχει ήδη υποβάλει αλλά και να εισαγάγει νέα δήλωση.Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλλω Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μέσω Διαδικτύου;


Η υποβολή των ΑΠΔ μέσω Internet γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Είτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία σε ειδική φόρμα είτε στέλνοντας (upload) το αρχείο που περιγράφεται στις “Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ”, που μπορείτε να κατεβάσετε (download) από την αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ.


Εφόσον την πρώτη φορά που υποβάλλεται η ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου γίνει η καταχώριση των στοιχείων όλων των ασφαλισμένων στην ειδική φόρμα, τις επόμενες φορές δεν απαιτείται η επαναπληκτρολόγηση των ίδιων στοιχείων, παρά μόνον των μεταβολών που τυχόν θα προκύψουν σ’ αυτά (επιλέγοντας την ενέργεια “Αντιγραφή ΑΠΔ προηγούμενης περιόδου”).Πώς γίνεται η εξόφληση των εισφορών στο ΙΚΑ, παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ;


Οι εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθολογική περίοδο κάθε μήνα καταβάλλονται μηνιαίως στις τράπεζες ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ίσχυαν με τις παλαιές διαδικασίες καταβολής των εισφορών, ανεξάρτητα από τη συχνότητα και το μέσο υποβολής των ΑΠΔ.


Το μόνο που χρειάζεται είναι η αναφορά του ΑΜΕ και του ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί με την κάρτα η οποία έχει αποσταλεί σε όλους τους εργοδότες. Τα παραστατικά είσπραξης εκδίδονται από την τράπεζα ή το υποκατάστημα ΙΚΑ.


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις συνεργαζόμενες τράπεζες στη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου του ιδρύματος.


Οι εισφορές που αφορούν σε οικοδομοτεχνικά έργα εξακολουθούν να καταβάλλονται αποκλειστικά στο υποκατάστημα ΙΚΑ που είναι απογεγραμμένα.Άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης


Εκτός από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στις Εφορίες και παρά τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα,ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από μια Ηλεκτρονική Πολιτεία. Έχει πρόσβαση σε στατικού χαρακτήρα πληροφορίες που παρέχονται μέσω των κυβερνητικών ιστοσελίδων και τον πληροφορούν για τις διάφορες διαδικασίες.


Ωστόσο, άφθονες πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας ή πιστοποιητικού μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Πολίτη από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: Go-online.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΝίκησε ο ΝΟΧ, έχασε ο Πανιώνιος
Επόμενο άρθροΤιμητική εκδήλωση ΟΧΣΑ για Δ. Λινό