Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ για τις Ευρωεκλογές – Ομιλία του Προέδρου Γιώργου...

Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ για τις Ευρωεκλογές – Ομιλία του Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου

11


Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου συµπίπτουν µε µια µοναδική ιστορική στιγµή στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
Τα 450 εκατοµµύρια των Ευρωπαίων Πολιτών εκλέγουν για πρώτη φορά µαζί το δικό τους Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσµικά ενισχυµένο µε νέες σηµαντικές αρµοδιότητες,
νοµοθετικές και ελεγκτικές, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να εκφράζει τις αγωνίες, τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις των Ευρωπαίων Πολιτών για µια Ευρώπη:
• Πολιτικά ενωµένη και ισχυρή
• Οικονοµικά αναπτυγµένη και ανταγωνιστική στο σύνολό της
• Κοινωνικά δίκαιη και ασφαλή
Ειδικά εµείς, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές,
• Επιδιώκουµε την εµβάθυνση της δηµοκρατίας, της συµµετοχής του ευρωπαίου
πολίτη και του κράτους δικαίου.
• Αγωνιζόµαστε για την κοινωνική Ευρώπη που προσφέρει σ’ όλους αδιακρίτως
τους πολίτες της σιγουριά, δικαιοσύνη, ασφάλεια, παιδεία, ευκαιρίες ανάπτυξης,
προόδου και απασχόλησης.
• Θέλουµε µια Ευρώπη που διασφαλίζει την εσωτερική της σύγκλιση και συνοχή.
• Θέλουµε την Ευρώπη ισχυρό παράγοντα ειρήνης µε δικιά της αυτόνοµη φωνή.
Εµείς, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές,
• Οραµατιζόµαστε µιαν Ευρώπη της γνώσης και του πολιτισµού.
• Οραµατιζόµαστε την Ευρώπη των λαών, που βρίσκεται κοντά στους πολίτες της
και τους σέβεται.
• Σχεδιάζουµε την Ευρώπη της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανώσεών της.
• Υποστηρίζουµε την Ευρώπη των Περιφερειών που σέβεται και αξιοποιεί τη
φυσιογνωµία των Περιφερειών της και αναδεικνύει τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα.
• Εργαζόµαστε για την Ευρώπη της οικολογικής ευαισθησίας που σέβεται όχι
µόνο την παρούσα αλλά και τις επόµενες γενιές.
Λέµε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ελάτε να δουλέψουµε µαζί.
• Για µια Ευρώπη ικανή να χρηµατοδοτήσει πολιτικές σύγκλισης, ανάπτυξης,
ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.
• Για µια Ευρώπη των νέων, των γυναικών, της τρίτης ηλικίας, των ατόµων µε
αναπηρία, των µικροµεσαίων, των σύγχρονων επιχειρήσεων, της καινοτοµίας, της αγροτιάς.
• Για µια Ευρώπη µε συνείδηση της ιστορίας και του πολιτισµού της που ξέρει ότι ο
µεγάλος πλούτος της είναι ο πλούτος των γλωσσών και των πολιτισµών της.
• Για µια Ευρώπη που ξέρει ότι το µεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτηµα είναι το
διανοητικό της κεφάλαιο, η γνώση, η εκπαίδευση, η έρευνα, ο πολιτισµός, οι
κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους, η ποιότητα του πολιτικού και νοµικού
της πολιτισµού.

Μέσα σ’ αυτήν την Ευρώπη των αρχών και των αξιών, η Ελλάδα διεκδικεί τη δική
της ξεχωριστή και υπεύθυνη θέση ως η 8η σε πληθυσµό χώρα ανάµεσα στα 25
κράτη µέλη. Ως χώρα υπερήφανη για τις ιδιαίτερες ιστορικές, πολιτιστικές και τοπικές της παραδόσεις. Ως µια χώρα περήφανη για τον πολιτιστικό πλούτο της
διασποράς της ανά τον κόσµο. Ως χώρα υπερήφανη για τις σχέσεις στον
Ευρωπαϊκό Νότο, τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ξέρουµε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σκληρό πεδίο διαρκούς
διαπραγµάτευσης και γι’ αυτό θέλουµε η Ελλάδα να έχει όραµα και θέση όχι µόνο για τα δικά της ιδιαίτερα προβλήµατα, αλλά για το σύνολο των Ευρωπαϊκών θεµάτων:
Για το µέλλον της Ευρώπης, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ένωσης, την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, µε ρεαλισµό, χωρίς συµπλέγµατα πολιτικής και οικονοµικής κατωτερότητας.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι ενώ µέχρι πριν λίγα χρόνια η Ευρώπη ήταν ταυτισµένη στη
συνείδηση των Ελλήνων πολιτών µόνο µε τη δηµοκρατία, την ασφάλεια και την
πρόοδο, τώρα γεννά σε πολλούς πολίτες αισθήµατα αβεβαιότητας και άγχους.
Γι’ αυτό θέλουµε µια Ευρώπη που όχι µόνο επηρεάζει καθοριστικά µε τη νοµοθεσία της την καθηµερινότητα του πολίτη, αλλά και που γνωρίζει και σέβεται τις ανάγκες της καθηµερινής ζωής των πολιτών της.

Το ΠΑΣΟΚ έχει µια πολύ πλούσια ευρωπαϊκή εµπειρία, λόγω της δηµιουργικής
συµµετοχής του σε όλες τις µεγάλες φάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης τα είκοσι τρία τελευταία χρόνια. Εχει αποκτήσει πλούσια εµπειρία από την επιτυχή οργάνωση τεσσάρων Ευρωπαϊκών Προεδριών.
Γνωρίζει, συνεπώς, πολύ καλά την σηµασία που έχουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε δεδοµένο ότι σ’ όλα τα άλλα κρίσιµα θεσµικά όργανα της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµβούλια Υπουργών, Επιτροπή) η Ελλάδα εκπροσωπείται την περίοδο αυτή από την κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η θέση που κατέχει σήµερα η Ελλάδα µέσα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσµα της στρατηγικής και των
προσπαθειών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, µε την υποστήριξη του Ελληνικού λαού:
• Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα,
• Οι ενισχύσεις των διαρθρωτικών ταµείων, τα κονδύλια των Κοινοτικών Πλαισίων
Στήριξης,
• Η συµβολή στη στρατηγική της Λισσαβόνας για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή,
• Η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στη ζώνη του Ευρώ,
• Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
είναι µερικά µόνο από τα σηµεία αυτής της µεγάλης ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας.
Η σύνθεση της οµάδας των Ελλήνων Ευρωβουλευτών έχει συνεπώς ιδιαίτερη πολιτική σηµασία για την αποτελεσµατική προώθηση των ελληνικών θέσεων και την προστασία των συµφερόντων των Ελλήνων-Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και για τη λειτουργία ισχυρών αντίβαρων εκεί που πρέπει. Για µια προοδευτική φωνή που δηµοκρατικά και δυναµικά θα ελέχγει την Κυβέρνηση της Ν∆ και τις άλλες συντηρητικές Κυβερνήσεις στην Ευρώπη.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία τώρα που αναβαθµίζεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ενισχύονται οι αποφασιστικές του αρµοδιότητες.
Το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης το πολιτικό πλεονέκτηµα να µετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό
Σοσιαλιστικό Κόµµα, ένα κόµµα σταθερά προσανατολισµένο στην οικοδόµηση της
Ευρώπης των λαών και των πολιτών. Ενα Κόµµα που στηρίζει την πορεία προς την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πιστεύει στο όραµα της κοινωνικής Ευρώπης.
Απέναντι στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα στο οποίο µετέχει η Νέα ∆ηµοκρατία, ένα κόµµα συντηρητικό και διχασµένο σε
«φιλοευρωπαϊστές» και «ευρωσκεπτικιστές». Οι προτεραιότητές του βρίσκονται
µακριά από τις έγνοιες του µέσου Ευρωπαίου πολίτη. Οι δυνάµεις που υποστηρίζουν
το Ε.Λ.Κ. υποτάσσουν την κοινωνική διάσταση στην οικονοµία και στην ανεξέλεγκτη παγκοσµιοποίηση και συστηµατικά υποβαθµίζουν τα θέµατα των εργαζόµενων, της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωµάτων και τις χρηµατοδοτικές δράσεις που διευκολύνουν διαδικασίες σύγκλισης στο εσωτερικό της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει, φυσικά, για εµάς το γεγονός ότι στο νέο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο οι Έλληνες Ευρωβουλευτές θα βρεθούν µαζί µε τους Κύπριους
συναδέλφους τους.
Πρώτος στόχος µας είναι η αξιοποίηση της ένταξης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ηλαδή, η αξιοποίηση των θεσµικών λειτουργιών της
Ένωσης και του κοινοτικού δικαίου για την διαµόρφωση των καλύτερων δυνατών
προϋποθέσεων ως προς το Κυπριακό, που εξακολουθεί να παραµένει ένα ανοικτό
διεθνές πρόβληµα, ένα πρόβληµα εισβολής και κατοχής. Ένα πρόβληµα εφαρµογής
του κοινοτικού κεκτηµένου σ’ όλη την επικράτεια και όλους τους πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Στόχος µας είναι πάντοτε µια ενιαία Ευρωπαϊκή Κύπρος που προσφέρει ισονοµία,
ασφάλεια και ευηµερία σ’ όλους τους πολίτες της, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους.

Οι δώδεκα βασικές µας θέσεις
Έχοντας αυτές τις αρχές και αυτούς τους στρατηγικούς στόχους αγωνιζόµαστε
συστηµατικά µέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλους τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς µε άξονα τις παρακάτω δώδεκα βασικές θέσεις:

1. Θέση µας είναι η ενεργός και συστηµατική προώθηση της πολιτικής ένωσης της
Ευρώπης και της οµοσπονδιακής της προοπτικής. Αποφασιστικό βήµα προς
την κατεύθυνση αυτή είναι η άµεση αποδοχή και η έναρξη της εφαρµογής της
Συνθήκης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα που εγγυάται τα δικαιώµατα των
ευρωπαίων πολιτών και ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Επιδίωξη µας είναι οι πολιτικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διαµορφωθούν έτσι, ώστε να ξεπεραστεί το δηµοκρατικό αλλά και το πολιτικό της έλλειµµα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει επειγόντως µια συγκροτηµένη και ευανάγνωστη για τους πολίτες της, πολιτική στρατηγική. Μια πολιτική στρατηγική που να διαχωρίζει και να ξεκαθαρίζει το όραµα για την πολιτική και την οικονοµική Ένωση της Ευρώπης, τις πολιτικές που υπηρετούν αυτό το όραµα, τους στόχους των πολιτικών και τα µέσα επίτευξης των στόχων.
Αυτή η πολιτική στρατηγική πρέπει να εκφράζεται από τα όργανα της Ένωσης,
νοµιµοποιηµένα δηµοκρατικά από τους Ευρωπαίους Πολίτες. Μόνο έτσι µπορεί να
συγκροτηθεί µια Ευρώπη της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων και της διαφάνειας, µια Ευρώπη που βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους πολίτες της, τους λαµβάνει πραγµατικά υπόψη της, τους σέβεται και τους προστατεύει.

3. Θέλουµε µια Ευρώπη των Περιφερειών και της πραγµατικής σύγκλισης των
οικονοµικών επιδόσεων και των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Μια Ευρώπη
που αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις περιφερειακές, τις οικονοµικές και τις
κοινωνικές ανισότητες. Μια Ευρώπη που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τα
αναπτυξιακά-συγκριτικά πλεονεκτήµατα όλων των κρατών µελών και όλων των
Περιφερειών αλλά και τις ανάγκες όλων των κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού
της. Μια Ευρώπη που ξέρει να επενδύει ανταποδοτικά στη διαµόρφωση των
προϋποθέσεων της σύγκλισης και της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Οι
πολιτικές για την ανάπτυξη των περιφερειών και για την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα θεσµικά εργαλεία και επαρκείς
πόρους, ώστε ο αναπτυξιακός προγραµµατισµός, το ύψος των κονδυλίων και τα
κριτήρια κατανοµής του ∆’ πακέτου δηµοσιονοµικών προοπτικών (Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης) να ικανοποιούν αυτούς τους θεµελιώδεις στόχους της Ένωσης.
Στόχος µας είναι να συνεχιστεί η αναπτυξιακή δυναµική των προηγούµενων
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ελληνικών
περιφερειών.

4. Στόχος µας είναι µια Ευρώπη ικανή να διαµορφώσει το δικό της µεταβιοµηχανικό
µοντέλο ανάπτυξης, µέσα στο σηµερινό τοπίο της «παγκοσµιοποιηµένης»
οικονοµίας. Ένα µοντέλο βασισµένο στο διανοητικό πλούτο, την κοινωνική και
ιστορική συνείδηση, την ικανότητα για µεγάλες καινοτοµίες, που διακρίνει πάντοτε
την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ένα µοντέλο που λειτουργεί όχι µόνο σταθεροποιητικά
αλλά και αναπτυξιακά, παράγοντας και ανακατανέµοντας πλεόνασµα. Ένα µοντέλο
που στηρίζεται και στους τρεις άξονες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά, στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα και στην παρεµβατική πολιτική
του δηµόσιου τοµέα για την διασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

5. Η µεγάλη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά που για άλλες πολιτικές οικογένειες της
Ευρώπης αποτελεί όραµα, για µας αποτελεί ένα µέσο πολιτικής. Πολύ σηµαντικό,
αλλά µέσο και όχι όραµα. Κατά συνέπεια θέλουµε να λειτουργεί διασφαλίζοντας
αποτελεσµατικά:
• την προστασία των καταναλωτών,
• την προστασία του περιβάλλοντος, µέσα σε µια Ευρώπη που θέλουµε να είναι ήπειρος της αειφόρου ανάπτυξης,
• την προστασία του υγιούς ανταγωνισµού από ολιγοπωλιακές και µονοπωλιακές καταστάσεις,
• την κρατική παρέµβαση για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή, οικονοµικά οφέλη και παροχή υπηρεσιών (µεταφορές, τηλεπικοινωνίες,
ενέργεια) σε όλους τους πολίτες που δεν τους καλύπτει από µόνη της η λειτουργία της αγοράς.

6. Το Ευρωπαϊκό νόµισµα, το Ευρώ, και η νοµισµατική πολιτική της Ένωσης επίσης
δεν αποτελούν όραµα αλλά µέσο πολιτικής. Πρέπει συνεπώς:
• να διασφαλίζουν µε συνέπεια την αγοραστική δύναµη των Ευρωπαίων πολιτών και να µην ενθαρρύνουν την αύξηση των τιµών ή φαινόµενα κερδοσκοπίας
• και, ταυτόχρονα, να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και το σύνολο της οικονοµικής πολιτικής της Ένωσης, πράγµα που δεν κατάφερε να κάνει µέχρι τώρα.

7. Η πολιτική για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή που τα τελευταία είκοσι
χρόνια, παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις των συντηρητικών πολιτικών
δυνάµεων, έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού οικονοµικού και
κοινωνικού µοντέλου πρέπει να συνεχίσει µε αναπτυξιακό προγραµµατισµό και µε
πόρους να επενδύει σε όλα τα κράτη µέλη και σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης
ανάλογα µε τις ανάγκες τους:
• στις βασικές υποδοµές (Έργα),
• στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (Ενίσχυση επιχειρήσεων),
• στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού (Κατάρτιση – Εκπαίδευση)
Αυτή η πολιτική πρέπει να διασφαλίσει:
• την απάντηση στην ανάγκη των Ευρωπαίων Πολιτών για απασχόληση, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη µε σεβασµό στη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου.
Με σεβασµό στις κατακτήσεις και τις εγγυήσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους.
• την αντιµετώπιση της φτώχειας στο εσωτερικό της Ένωσης µε άµεσα και δραστικά µέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
• την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεών
της.
• τις γεωγραφικές ισορροπίες της αγροτικής της παραγωγής µεταξύ βορείων και
µεσογειακών προϊόντων καθώς και τις προοπτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και το εισόδηµα των Ευρωπαίων αγροτών. Θα δώσουµε µάχη για µια Ευρώπη που διασφαλίζει την ευηµερία, το µόχθο και τη δυναµική του αγροτικού της κόσµου, ο οποίος για την Ελλάδα είναι καίριο τµήµα του παραγωγικού της ιστού.
• τους αναγκαίους ίδιους πόρους που λόγω της διεύρυνσης απαιτείται πια η
ουσιαστική αύξησή τους, ώστε να έχουµε τη δηµοσιονοµική ικανότητα χρηµατοδότησης των πολιτικών σύγκλισης και της Ευρώπης της πλήρους
απασχόλησης και της παιδείας.

8. Θέλουµε στην Ευρώπη µια Πολιτική, Κοινωνική, Οικονοµική Ένωση που δεν
διέπεται µόνο από ένα Σύµφωνο Σταθερότητας και από την απλή τήρηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ. Θέλουµε µια Ευρωπαϊκή Ένωση µε ισχυρή και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη οικονοµική πολιτική, µε ισχυρή και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη κεντρική οικονοµική εξουσία που, µε κοινωνικό διάλογο στο εσωτερικό της Ένωσης και µε σταθερή και δηµιουργική συνεργασία µε όλα τα οικονοµικά σύνολα του πλανήτη, θα προωθεί την ανάπτυξη και την ευηµερία όλων των λαών και ιδιαίτερα των λαών του τρίτου κόσµου.
Πρέπει να περάσουµε από το στενό ορίζοντα των οικονοµικών δεικτών του
Μάαστριχτ στον ευρύ και ανοικτό ορίζοντα της πολιτικής, κοινωνικής και
αναπτυξιακής Ευρώπης που είναι άξια των πολιτών, των λαών και της ιστορίας της. Επιδίωξή µας είναι µια Ευρώπη της γνώσης και της καινοτοµίας που θα την κάνει ανταγωνιστική, µε πλήρη απασχόληση, που θα δηµιουργεί όχι µόνο περισσότερες αλλά και καλύτερες θέσεις εργασίας.
∆ηµοσιονοµικά σταθερή, οικονοµικά αναπτυγµένη και ανταγωνιστική µπορεί να είναι µόνο η κοινωνική Ευρώπη.
Θέλουµε µια Ευρώπη όπου η ανάπτυξη κρίνεται µε κοινωνικά κριτήρια – όπου υπάρχουν µετρήσιµοι και δεσµευτικοί στόχοι για την απασχόληση, τη φτώχεια, τις ίσες ευκαιρίες των πολιτών.

Η Ευρώπη του 2010:

! Πρέπει να διασφαλίζει πλήρη απασχόληση, µε ιδιαίτερη έµφαση στην απασχόληση των νέων, των γυναικών και των ατόµων µέσης ηλικίας,
! Πρέπει να έχει πετύχει τη µείωση στο µισό του ποσοστού φτώχειας,
! Πρέπει να προσφέρει σε όλους τους πολίτες της ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας, τη γνώση, την εκπαίδευση, την επιµόρφωση, τον πολιτισµό, τη ψυχαγωγία, την ποιότητα ζωής – ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, τόπου διαµονής και οικονοµικών δυνατοτήτων.

9. ∆ιεκδικούµε µια ισχυρή Ευρώπη που θα υπερασπισθεί την δική της στρατηγική,
στρατηγική ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην
βάση των κοινών µας συµφερόντων. Μια Στρατηγική για την Ευρώπη στην βάση της πρωτοβουλίας µας επί Ελληνικής Προεδρίας που διαµορφώθηκε στο Καστελλόριζο.
Μια Ευρώπη που θα έχει την δική της αυτόνοµη και ανεξάρτητη φωνή και θα συµβάλλει µε δικές της πρωτοβουλίες στην ειρηνική επίλυση διεθνών κρίσεων µε
σεβασµό σε ένα αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα διπλωµατίας. Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να εναντιώνεται σε λογικές µονοµερών επεµβάσεων και
προληπτικής χρήσης βίας.
Μια Ευρώπη που πρέπει µε διεθνές κύρος και γεωπολιτική υπόσταση να µπορεί να προσφέρει στους πολίτες της αίσθηµα ασφάλειας µέσα σε ένα κόσµο γεµάτο ασύµµετρες καταστάσεις και απειλές. Μια Ευρώπη που µπορεί να είναι ισότιµος και αξιόπιστος συνοµιλητής των Ηνωµένων Πολιτειών και παράγοντας διεθνούς σταθερότητας, µε βάση τις αρχές µιας δηµοκρατικής παγκόσµιας διακυβέρνησης που δίνει ξανά κύρος, ουσιαστικό ρόλο και διεθνή νοµιµοποίηση σε έναν ανανεωµένο και ανασυγκροτηµένο Ο.Η.Ε.
Το ΠΑΣΟΚ έχει υποστηρίξει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και µπορεί να συµµετάσχει σε µορφές ενισχυµένης πολιτικής συνεργασίας στον τοµέα της άµυνας. ΤΟ ΠΑΣΟΚ πάλεψε για την ‘ρήτρα αλληλεγγύης’ µεταξύ των µελών της ΕΕ έναντι εξωτερικών επιθέσεων.
Στόχος µας είναι µια Ευρώπη ικανή να διαµορφώσει τη δική της εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας και άµυνας. Μια Ευρώπη που αντιλαµβάνεται ότι το πρόβληµα της διεθνούς αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητάς της δεν είναι πρόβληµα ευρωαµερικανικών σχέσεων, αλλά ένα βαθύτατα ενδοευρωπαϊκό πρόβληµα. Ένα πρόβληµα σχέσεων µεταξύ των κρατών-µελών που οξύνεται µετά την διεύρυνση και την ένταξη των δέκα νέων κρατών-µελών.

10. Σχεδιάζουµε µια Ευρώπη που ολοκληρώνεται γεωγραφικά µε την ένταξη των
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – σε πρώτη φάση της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας . Στόχος µας, επίσης, είναι να εξελιχθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας µε βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτικού και νοµικού πολιτισµού (όπως πχ. Τα δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας στην Τουρκία, τα δικαιώµατα του Οικουµενικού Πατριαρχείου). Η βελτίωση των ελληνο-τουρκικών σχέσων και η λύση του
Κυπριακού παραµένουν κοµβικά σηµεία για την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας.
Η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα ενίσχυσε και συνεχίζουµε να ενισχύουµε την
ενταξιακή προοπτική των ∆υτικών Βαλκανίων.

11. Θέλουµε την Ευρώπη δραστήρια και ενεργό παράγοντα για την επίλυση του
Παλαιστινιακού προβλήµατος για τη δηµιουργία Παλαιστινιακού κράτους,
παράλληλα µε την ασφάλεια του Ισραήλ και για την ειρήνευση στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θέλουµε την Ευρώπη ενεργό παράγοντα για να
σταµατήσει ο πόλεµος και η κατοχή στο Ιράκ και για να αναλάβει ο ΟΗΕ τον
κεντρικό ρόλο της ανασυγκρότησης και της εγγύησης της µεταφοράς εξουσίας στον
Ιρακινό λαό.
Στόχος µας είναι η Ευρώπη των 25 να εργασθεί για σχέσεις ειρήνης, διαλόγου,
ανάπτυξης και ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιά της. Τον στόχο αυτό τον
διαµορφώσαµε στην διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

12. Θέλουµε µια Ευρώπη που είναι ανεκτική απέναντι στο διαφορετικό – που δεν
ανέχεται το ρατσισµό, την ξενοφοβία. Θέλουµε µια Ευρώπη που σέβεται την
πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση και ιδιαιτερότητα του κάθε πολίτη.
Θέλουµε µια Ευρώπη που βλέπει τις πολιτιστικές διαφορές ως πηγή έµπνευσης,
δηµιουργίας και µάθησης, µάθησης ιδιαίτερα για τις νέες γενιές των 25 µελών.
Θέλουµε µια Ευρώπη που, µε την ενσωµάτωση και την εφαρµογή της Χάρτας
θεµελιωδών δικαιωµάτων, είναι πρωτοπόρα στη µάχη κατά των διακρίσεων και
στην υπεράσπιση της νέας γενιάς κοινωνικών δικαιωµάτων.
Το σύνθηµά µας είναι όχι στον αποκλεισµό ναι στην συµµετοχή.
Μια Ευρώπη που, εµβαθύνει την δηµοκρατία, την διαφάνεια, την ελευθερία η οποία
γίνεται ασπίδα για αποτελεσµατικό αγώνα κατά της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και της διαφθοράς.
Θέλουµε µια Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκεί ευρωπαϊκή πολιτική µε θεσµούς και
πόρους, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις πιέσεις των µεταναστευτικών ρευµάτων παρεµβαίνοντας καταρχάς στην πηγή των προβληµάτων. Στις παγκόσµιες ανισότητες, το χρέος των χωρών του Τρίτου Κόσµου, τις παλιές και νέες εστίες στρατιωτικής βίας.
Στόχος µας είναι µια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να εγγυηθεί και να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και να προωθήσει ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης των µεταναστών που εισέρχονται και κατοικούν νόµιµα στα κράτη-µέλη.

Με αυτό το ευρωπαϊκό όραµα και αυτές τις θέσεις για το µέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, Ευρωπαίους Πολίτες του 21ου αιώνα και ζητά τη στήριξη, τη συµµετοχή και τη ψήφο τους στις Ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου.

Η ψήφος στις Ευρωεκλογές δεν είναι µια ψήφος δευτερεύουσα, πολιτικά αδιάφορη
και χαλαρή. Είναι µια υπεύθυνη πολιτική πράξη που επηρεάζει την πραγµατικότητα της ζωής κάθε πολίτη.
Τρεις µήνες µετά τις εθνικές εκλογές της 7ης Μαρτίου, οι έλληνες πολίτες αλούνται
να δώσουν τη ψήφο τους στις Ευρωεκλογές. Έχουν έτσι την ευκαιρία να διαµορφώσουν αντίβαρα, να ελέγξουν τις εξελίξεις και να λάβουν εγγυήσεις γι’
αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί.
Για µια Ελλάδα και µια Ευρώπη της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των
δικαιωµάτων, της απασχόλησης, του κοινωνικού κράτους.
Για µια Ελλάδα και µια Ευρώπη της δικαιοσύνης και της ισότητας που στηρίζει
όσους έχουν ανάγκη. Που αποκαθιστά αδικίες και ανισότητες. Που δίνει σε όλους
ευκαιρίες και δυνατότητες.
Η µεγάλη πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών πιστεύει σε αυτό
το όραµα µιας κοινωνικής Ευρώπης, στο όραµα µιας Ελλάδας που διεκδικεί και
κατακτά µια καλύτερη και πιο σίγουρη θέση µέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χωρίς
ανασφάλειες και αβεβαιότητες για τους πολίτες της.

• Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι ψήφος ενότητας,
σιγουριάς και ασφάλειας για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
• Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για ισχυρή παρουσία στη µεγάλη δηµοκρατική, προοδευτική παράταξη, στην παράταξη των ευρωπαίων σοσιαλιστών και σοσιαλδηµοκρατών.
• Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος προοπτικής για µια Ευρώπη των πολιτών,
της γνώσης και του πολιτισµού, της προόδου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
απασχόλησης, της περιφερειακής σύγκλισης, της δηµοκρατίας, της διαφάνειας,
της αποτελεσµατικής και ισχυρής υπεράσπισης των συµφερόντων των Ελλήνων µέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑλλαγές στη στρατιωτική θητεία προωθεί η κυβέρνηση
Επόμενο άρθροΔημοτικό Συμβούλιο στον Αγιο Μηνά