Αρχική Νέα Τοπικά Ανακοίνωση Περιφέρειας Β. Αιγαίου για το INTERREG III

Ανακοίνωση Περιφέρειας Β. Αιγαίου για το INTERREG III

14


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος INTERREG IIA/Ελλάδα – Κύπρος.
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA (Δέσμη Α΄) στοχεύει στην ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών διασυνοριακών κέντρων μέσω κοινών στρατηγικών για την αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα INTERREG III A/ Ελλάδα – Κύπρος 2000 – 2006 έχει ως γενικό στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης, της αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG III Α /Ελλάδα – Κύπρος 2000-2006 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19/03/2002, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής υπ’ αριθμ. Ε (2000) 55 / 19.03.02 και οι συνολικοί πόροι του Κοινού Προγράμματος ανέρχονται σε 78,16 εκ. ΕURO για την Ελλάδα  και την Κύπρο.
Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος είναι :
* Για την Ελλάδα: Οι Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου), Κρήτης (Νομοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου) και Νότιου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου). Περιλαμβάνονται συνολικά 8 Νομοί και 128 Δήμοι.
* Για την Κύπρο: To σύνολο της χώρας
Η σημερινή 2η Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος, είχε ως αντικείμενο την ένταξη έργων που έχουν προταθεί σε μετά από σχετικές προσκλήσεις για το Μέτρο 3.1 ’’Προστασία της Υγείας’’ και για το Μέτρο 3.3 ’’Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών & τουριστικών πόρων’’.
Στο Μέτρο 3.1 ’’Προστασία της Υγείας’’ και στην Κατηγορία πράξεων: ΄΄Υπηρεσίες Υγείας με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών΄΄ εντάχθηκαν συνολικά 5 έργα Π/Υ  1.498.501,00 € εκ των οποίων 2 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Π/Υ 600.000 €, ποσοστό δηλαδή περίπου 40 %.
Τα έργα που εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι τα εξής:
1. ’’ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ’’
Τελικός Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Π/Υ: 349.281 €
2. ’’ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ’’
Τελικός Δικαιούχος: ΠεΣΥΠ Βορείου Αιγαίου
Π/Υ: 250.000 €
Στο Μέτρο 3.3 ’’Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών & τουριστικών πόρων’’ και στην κατηγορία πράξεων: ’’Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς’’ εντάχθηκαν συνολικά 6 έργα Π/Υ 3.252.520 € εκ των οποίων 2 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Π/Υ 1.302.520 €, ποσοστό δηλαδή περίπου 40 %.
Τα έργα που εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι τα εξής:
1. ’’Ανάδειξη Φρουρίου Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου’’
Τελικός Δικαιούχος: ΥΠΠΟ 14η ΕΒΑ
Π/Υ: 800.000 €
2. ’’Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας και Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής ανάδειξης της ναυτικής παράδοσης’’
Τελικός Δικαιούχος: Δήμος Ομηρούπολης Χίου
Π/Υ: 502.405 €
Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα παραπάνω 6 έργα που εντάχθηκαν σοβαρές πιθανότητες να ενταχθεί έχει ακόμη ένα έργο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο ’’Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα. Πιστή φυσική κατασκευή του πλοίου. Πραγμάτωση προγράμματος Πλόων’’, το οποίο και θα επαναξιολογηθεί από την Ε.Υ.Δ. του INTERREG. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαγκόσμια Εκθεση για τα παιδιά- στρατιώτες
Επόμενο άρθροΕξιτήριο από το νοσοκομείο για το θηροφύλακα