Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αγριες Μέλισσες και επικονιαστές, μετά τις δασικές πυρκαγιές- Ημερίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου (19/3/24)

Αγριες Μέλισσες και επικονιαστές, μετά τις δασικές πυρκαγιές- Ημερίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου (19/3/24)

69

Ημερίδα πληροφόρησης σχετικά με τις άγριες μέλισσες αλλά και άλλους επικονιαστές της Χίου διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάστασή τους μετά τις φωτιές που έπληξαν το νησί τα τελευταία χρόνια (2012, 2016).
Η ημερίδα πραγματοποιείται την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, στις 6.00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Χίου.

Θα παρουσιασθούν αποτελέσματα συνεχούς έρευνας από το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η έρευνα υλοποιείται στη Χίο από το 2012, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταπυρικές καταστάσεις μετά τις φωτιές του 2012 και 2016.

Η ημερίδα απευθύνεται προς όλους τους πολίτες της Χίου που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν μια πολύ σημαντική όψη του τόπου τους, τη βιοποικιλότητα των επικονιαστών (κυρίως άγριων μελισσών και κοινής μέλισσας, αλλά και σκαθαριών, πεταλούδων, μυγών, σφηκών) και των σχέσεων των εντόμων αυτών με τα ανθοφόρα φυτά, τη σημασία της επικονίασης για τη φύση και τις καλλιέργειες, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της φωτιάς στο όλο σύστημα, καθώς και την μελισσοκομία του νησιού.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αυτο-αποκατάσταση των επικονιαστικών υπηρεσιών σε μεσογειακές μεταπυρικές βιοκοινότητες, συνθεωρώντας τα χαρακτηριστικά της φωτιάς και της βόσκησης» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Πρόγραμμα Ημερίδας
17:45-18:0 Προσέλευση
18:00-18:15 Έναρξη εργασιών ημερίδας – Χαιρετισμοί
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Χίου, Διεύθυνση Δασών Χίου

18:15-19:00 Άγριες μέλισσες και άλλοι επικονιαστές του Αιγαίου και της Χίου: μια δωρεά της φύσης σε κρίσιμους καιρούς
Θεοδώρα Πετανίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

19:00-19:15 Διάλειμμα καφέ

19:15-19:45 Επικονίαση στις μεταπυρικές κοινότητες της Νότιας Χίου: παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δεκαετούς έρευνας του Εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γεώργιος Νάκας, Βιολόγος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

19:45-20:15 Μελισσοκομία στη Χίο:
α) Οι επιπτώσεις από τις φωτιές της τελευταίας δεκαπενταετίας,
β) Η παραδοσιακή μελισσοκομία και η διαφύλαξη της κληρονομιάς της
Γεώργιος Μαυροφρύδης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

20:15-20:30 Συζήτηση – Λήξη εργασιών ημερίδας.

Διαφήμιση