Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παράταση μέχρι 13/7 για κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων ΑΕΝ

Παράταση μέχρι 13/7 για κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων ΑΕΝ

159

Αμεσα αντέδρασε το υπουργείο Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής στα αιτήματα για παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού έτους 2017-18, των υποψηφίων που προέρχονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου.
Η παράταση, μέχρι και την Πέμπτη 13 Απριλίου 2017, δόθηκε λόγω της «ανάγκης κάλυψης της αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω σεισμικής δραστηριότητας στο Ανατολικό Αιγαίο και παράτασης πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων προερχόμενων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου…».
Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/τ.Α’). 2. Το Π.Δ.70/2015«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,……… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α’). 3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’/05-11-2016). 4. Την υπ’ αριθμ.:01/11.05.2017 γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. 5. Την Κοινή Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας Και Θρησκευμάτων – Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ.2231.2-6/39074/2017/ 30-05-2017 (ΦΕΚ 1917 Β΄ /01-06-2017). 6. Η Αριθ. Πρωτ.:2232.1/40898/2017/06-06-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ. 7. Το Αριθ. Πρωτ.:Φ.251/105179/Α5/22-06-2017 Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ./Γ.Δ.Σ.Σ.Π. &Η.Δ./Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τμήμα Α΄. 8. Την ανάγκη κάλυψης της αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω σεισμικής δραστηριότητας στο Ανατολικό Αιγαίο και παράτασης πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων προερχόμενων από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου, για την υποβολή δικαιολογητικών προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
Αποφασίζουμε
1. Την τροποποίηση της παραγράφου 2. της ανωτέρω 6. σχετικής και ορίζουμε ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Πρώτης Γενικής Κατηγορίας την Πέμπτη 13 Ιουλίου
2017. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω 6. σχετική. 3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.
Ο Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ο Σ
Παναγιώτης ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΈγκριση εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης θωράκισης κεντρικού λιμένα Χίου
Επόμενο άρθροΑμεση επέμβαση Π.Υ. σε πυρκαγιά μετά τον Αγιο Δημήτριο Τσαγκαράδων