Αρχική Νέα Τοπικά Πλέον των 8.000 ΕΥΡΩ όφελος για το Νοσοκομείο με εργολάβο καθαριότητας- σε...

Πλέον των 8.000 ΕΥΡΩ όφελος για το Νοσοκομείο με εργολάβο καθαριότητας- σε περιπέτειες 22 εργαζόμενοι

134

Σε όφελος πλέον των 8.000 ΕΥΡΩ ετησίως προσβλέπει η Διοίκηση του Νοσοκομείου δίνοντας την υπηρεσία καθαριότητας σε εργολάβο, σύμφωνα με την απάντηση της Διοικήτριας Νοσοκομείου, και τυχόν εργολαβική έκπτωση, αλλάζοντας έτσι άρδην τις εργασιακές σχέσεις 22 ατόμων που σήμερα εργάζονται με ιδιωτικές συμβάσεις.
Σημειώνεται ότι εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη, ενώ η αντίστοιχη για τη σίτιση έδειξε ότι είναι προτιμότερο να συνεχίσει με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.
Απάντηση δίνει και σε ΑΔΕΔΥ και ΣΕΣΝΟΧ σχετικά με το προσωπικό του νοσοκομείου σημειώνοντας ότι έγιναν 59 νέες προσλήψεις μέσα στο 2020.
Αναλυτικά η απάντηση της διοικήτριας Ελένης Κανταράκη:

1. Σε συνδυασμό των διατάξεων των Ν. 4369/2016 και Ν. 4542/2018 και το αριθ. πρωτ. 271/12-9-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας το Νοσοκομείο μας συγκρότησε πενταμελή επιτροπή από υπαλλήλους προκειμένου να εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη για την τυχόν ή όχι εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με την σύναψη συμβάσεων για καθαριότητα και σίτιση του Νοσοκομείου σε σχέση με άλλα μέσα για κάλυψη των αναγκών του.
Η επιτροπή συνέταξε οικονομικοτεχνική μελέτη όπου σε ότι αφορά την σίτιση του Νοσοκομείου πρότεινε ότι υπάρχει δημοσιονομικό όφελος για το Νοσοκομείο αν υπηρετεί προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.
Για δε την καθαριότητα πρότεινε ότι υπάρχει δημοσιονομικό όφελος για το Νοσοκομείο και κατ’ επέκταση για το Δημόσιο εάν το έργο της καθαριότητας το αναλάβει ανάδοχος διότι το ποσό ανέρχεται πλέον των 8.000€.
Πλέον του ανωτέρω δημοσιονομικού οφέλους στη μελέτη έχει προϋπολογιστεί εργολαβικό όφελος 8% το οποίο στη διαγωνιστική διαδικασία θα μειωθεί.

2.Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα ήδη οι συμβάσεις τους έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4722/2020 αρθ. 45 και η παράταση αυτή ενδεχομένως να είναι και έως 31/12/2021.

3.Ο διαγωνισμός που θα διενεργηθεί είναι διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ο οποίος προϋποθέτει και προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου η διαδικασία ολοκλήρωσης του θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν υπάρξει ένσταση ή δικαστική προσφυγή.
Σε κάθε λοιπόν περίπτωση η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξήντλησε όλα τα περιθώρια και εφάρμοσε όλες τις διατάξεις εκείνων προς το συμφέρον του Νομικού Προσώπου που διοικεί.

Επιπρόσθετα όσο αφορά την υποστελέχωση που ορίζουν οι καταγγελίες ΑΔΕΔΥ ΣΕΣΝΟΧ, με πρόσημο τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, συνοπτικά ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως το 2021 το Νοσοκομείο μας το βρίσκει με 59 νέες προσλήψεις, νοσηλευτικό, ιατρικό, λοιπό επικουρικό προσωπικό και αναμένονται και άλλες , δεύτερον κτηριακά είναι σε εξέλιξη το κτήριο 3 και 4 της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής, αναμένεται η εκπόνηση μελέτης για το κτήριο 1 και 2, έχει αναβαθμιστεί το Νοσοκομείο μας με ιατρεοτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, έχουν αναπτυχτεί 15 κλίνες COVID και ετοιμάζονται άλλες 14 και θα δημοσιοποιηθεί σύντομα το απολογιστικό έργο του Νοσοκομείου.
Με ορθή κρίση, συνεργατικότητα και αντικειμενικότητα θα ξεπεράσουμε τις σημερινές και αντίξοες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία και με δυναμικό μας σύμμαχο το εμβόλιο θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.