Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ύπατη Αρμοστεία: ανησυχεί για τις -συνεχείς- αναφορές για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές- έκκληση...

Ύπατη Αρμοστεία: ανησυχεί για τις -συνεχείς- αναφορές για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές- έκκληση για προστασία προσφύγων- απάντηση υπουργείου

185

Η Ύπατη Αρμοστεία ανησυχεί για τις αναφορές για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές και απευθύνει έκκληση για την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο, αυτό σημειώνει σε δελτίο τύπου στις 21/8/2020 και μετά από σειρά δημοσιευμάτων από τοπικό, ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές τύπο και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) εξακολουθεί να είναι βαθιά ανήσυχη εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού αξιόπιστων αναφορών που καταδεικνύουν ότι άνδρες, γυναίκες και παιδιά μπορεί να έχουν επιστραφεί άτυπα στην Τουρκία αμέσως μετά την άφιξή τους σε ελληνικό έδαφος ή σε ελληνικά χωρικά ύδατα τους τελευταίους μήνες.

Υπουργείο Μετανάστευσης Απάντηση σε εκθέσεις για δήθεν 21820

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει την έκκλησή της προς την Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους πρακτικές και να διερευνήσει με σοβαρότητα τις αναφορές αυτές, που περιλαμβάνουν μια σειρά από αξιόπιστες και άμεσες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί από το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές. Δεδομένης της φύσης, του περιεχομένου, της συχνότητας και της συνεκτικότητας των αναφορών αυτών, πρέπει να διενεργηθεί άμεσα κατάλληλη έρευνα χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση.

Η Ύπατη Αρμοστεία σέβεται πλήρως το νόμιμο δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά τους και αναγνωρίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις μεικτές μεταναστευτικές μετακινήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Ωστόσο, τα κράτη πρέπει να εγγυώνται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όσων αναζητούν διεθνή προστασία σύμφωνα με το εθνικό, το Ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εξεταστεί η προσωπική του περίπτωση και να εκτιμηθούν οι ανάγκες του για προστασία.

«Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν επιδείξει τεράστια αλληλεγγύη και συμπόνοια σε χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν αναζητήσει ασφάλεια στη χώρα αυτή από το 2015», δήλωσε ο Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. «Έκτοτε, ο αριθμός των αφίξεων έχει μειωθεί σημαντικά αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που συνεχίζουν να αναζητούν προστασία και άσυλο στην Ελλάδα και την Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Η διαφύλαξη των συνόρων της Ελλάδας και η προστασία των προσφύγων δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Και τα δύο μπορούν και πρέπει να γίνουν. Δεν πρόκειται για δίλημμα αλλά για μια ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί», τόνισε ο κ. Leclerc, απαντώντας στην ουσία και στα σχόλια του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που επιμένει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Διαφορετικά, συνεχίζει ο Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ ευρύτερες και καταστροφικές:

για τους ανθρώπους των οποίων η ζωή και η ασφάλεια μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο, για την τήρηση των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και για τα ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να υπονομευθούν ανεπανόρθωτα», πρόσθεσε.

Η Ύπατη Αρμοστεία ανησυχεί ιδιαίτερα για τον αυξανόμενο αριθμό των αναφορών, από τον Μάρτιο του 2020, για φερόμενες άτυπες επιστροφές μέσω θαλάσσης ανθρώπων οι οποίοι, σύμφωνα με δικές τους μαρτυρίες ή τρίτων προσώπων, αποβιβάστηκαν σε ελληνικές ακτές και κατόπιν οδηγήθηκαν πίσω στη θάλασσα. Ανησυχία προκαλούν επίσης αναφορές και μαρτυρίες που έχει λάβει το Γραφείο σχετικά με ανθρώπους να εγκαταλείπονται στα ανοιχτά, σε βάρκες οι οποίες συχνά είναι μη αξιόπλοες και υπερπλήρεις, για πολλές ώρες προτού διασωθούν.

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει επίσης απευθύνει έκκληση για τη λήψη περαιτέρω προληπτικών μέτρων ενάντια σε αυτές τις πρακτικές, για ξεκάθαρους κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται στα σύνορα και για εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, μέσω και της ενδυνάμωσης του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής οφείλει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, και στην ξηρά και στη θάλασσα. Η Ύπατη Αρμοστεία αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και καλεί τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω της μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο.

Μπορούν να επιτευχθούν λύσεις μέσω της καταπολέμησης της διακίνησης, της διεύρυνσης των νομικών επιλογών για τη μετανάστευση και της διασφάλισης ότι όλοι όσοι χρήζουν προστασίας θα μπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτή. Παράλληλα, η επιστροφή όσων διαπιστώνεται ότι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, κατόπιν επίσημης εκτίμησης των αναγκών τους, συνιστά εξίσου κομμάτι της αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνέπεια, καθώς και να υποστηρίζεται.

Το δικαίωμα του να αναζητάει κάποιος άσυλο είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών και της Ε.Ε., μπορεί να επιτευχθεί και η διαχείριση των συνόρων και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα προστασίας των προσφύγων.

21 August 2020

UNHCR concerned by pushback reports, calls for protection of refugees and asylum-seekers

UNHCR, the UN Refugee Agency, remains deeply concerned by an increasing number of credible reports indicating that men, women and children may have been informally returned to Turkey immediately after reaching Greek soil or territorial waters in recent months.

UNHCR firmly reiterates its call on Greece to refrain from such practices and to seriously investigate these reports, which include a series of credible and direct accounts that have been recorded by the UNHCR Office in Greece and have been brought to the attention of the responsible authorities. Given the nature, content, frequency and consistency of these accounts, a proper investigation should be launched without further delay.

UNHCR fully respects the legitimate right of States to control their borders and recognizes the challenges posed by mixed migration movements at the external borders of the EU. However, States must guarantee and safeguard the rights of those seeking international protection in accordance with national, European and international law. Every individual has the right for their case to be heard and their protection needs assessed.

“Greece and its people have shown immense solidarity and compassion with thousands of refugees and asylum-seekers who have sought safety in the country since 2015,” said Philippe Leclerc, UNHCR Representative in Greece. “The numbers of refugee arrivals have significantly dropped since then but there are still people who continue to seek protection and asylum in Greece and in Europe,” he said.

“Safeguarding Greece’s borders and protecting refugees are not mutually exclusive. Both are and should be possible. This is not a dilemma but a balance that must be struck,” said Leclerc. “Otherwise, the consequences may be far-reaching and damaging: for the people whose lives and safety may be put at risk; for the upholding of fundamental principles of international and European law; for long-since recognized human rights norms and values, that may be irreparably undermined,” he added.

UNHCR is particularly concerned about the increasing reports, since March 2020, of alleged informal returns by sea of persons who, according to their own attestations or those of third persons, have disembarked on Greek shores and have thereafter been towed back to sea. Worryingly, UNHCR has also received reports and testimonies about people being left adrift at sea for a long time, often on unseaworthy and overcrowded dinghies, waiting to be rescued.

UNHCR has also called for further preventive measures against such practices, for clear rules of process at the border and internal monitoring mechanisms, including through the reinforcement of the role of the Greek Ombudsman.

Saving lives must be the first priority – both on land and at sea. UNHCR acknowledges the challenges faced by frontline states like Greece and calls on EU Member States to demonstrate their solidarity with Greece, particularly through the relocation of asylum-seekers.

Solutions can be achieved through combating smuggling, expanding legal options for migration, and ensuring that all those in need of protection have effective access to it. At the same time, the return of those who, after a formal assessment of their needs, are found not to be in need of international protection is also part of effective migration management and should be consistently addressed and supported.

The right to seek asylum is a fundamental human right. With concerted efforts and cooperation between all concerned states and the EU, managing borders can be achieved and protection concerns of refugees addressed.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο κλεφτολίμανο στο Εμπορειός, με το drone του Κ. Αναγνώστου
Επόμενο άρθροΤουρκικό F-16 κόντεψε να συντριβεί στη βόρεια Χίο, αποκλειστική είδηση από το enikos.gr