Αρχική Νέα Τοπικά Ρυθμίσεις οφειλών στο ΙΚΑ

Ρυθμίσεις οφειλών στο ΙΚΑ

19


Λήγει τη Νέα Τρίτη, 3 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρυθμίσεις οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στη ρύθμιση που ενδιαφέρει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:
σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 παρέχεται έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ και ΠΕΑΠ.
Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση κατά 50% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις (δηλαδδή ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ) εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.
 Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ. Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις.
Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερόμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια υποκαστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο (το αργότερο μέχρι 3/5/2005) για να τους χορηγηθεί το υπηρεσιακό σημείωμα για το ύψος της οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την ταμειακή υπηρεσία του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.