Αρχική Νέα Οικονομία Κατανομή πιστώσεων σε νέους αγρότες

Κατανομή πιστώσεων σε νέους αγρότες

10


Κατενεμήθηκαν ανά Περιφέρεια οι πιστώσεις για πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Πρόκειται για το Μέτρο 3.1 “Βελτίωση  της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού Πληθυσμού για το έτος 2005” και οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια έχουν ως εξής:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 18.060.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 2.635.000
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ: 6.565.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: 8.300.000
ΗΠΕΙΡΟΣ: 4.990.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: 11.695.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: 9.550.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: 5.155.000
ΑΤΤΙΚΗ: 150.000
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: 2.315.000
ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:5.885.000
ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 1.490.000
ΚΡΗΤΗ: 13.210.000
ΣΥΝΟΛΟ: 90.000.000


Ως περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 9.5.2005 έως 10.6.2005 και ως περίοδος έγκρισης η μετά την 10.6.2005 περίοδος.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέες και νέοι (φυσικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


* Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δικής τους γεωργική εκμετάλλευση και έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της το χρονικό διάστημα από 4.8.2004 έως 10.6.2005
* Την ημερομηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους (έχουν γεννηθεί από τις 4.8.1965 και μετά).
* Κατοικούν μόνιμα σε ορεινό ή μειονεκτικό Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα και οικισμό ή σε Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα κανονικής περιοχής με πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους και δε βρίσκεται  στο Νομό Αττικής με εξαίρεση την τέως επαρχία Τροιζηνίας και τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο, Σπέτσες και Υδρα.
* Είναι υπήκοοι κράτους – Μέλους της Ε.Ε.
* Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


Η οικονομική ενίσχυση πριμοδότησης της πρώτης εγκατάστασης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. 
H πρώτη δόση χορηγείται άμεσα και εφόσον γίνει αποδεκτή η απόφαση και η δεύτερη δόση θα χορηγηθεί από το επόμενο έτος και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεδειγμένα εκτελέσει το σχέδιο δράσης και επιτύχει τους συμβατικούς του στόχους.
Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται κατά κατηγορία περιοχής στα ακόλουθα ποσά:


* Ορεινές περιοχές μέχρι 25.000 Ευρώ
* Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 20.000 Ευρώ
* Κανονικές περιοχές μέχρι 15.000 Ευρώ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας από:


* Τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας
* Τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
* Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του ΕΓΤΠΕ-Π του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Λεωφόρος Αθηνών 54-56)
* Το Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www. minagric.gr)