Αρχική Νέα Οικονομία 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, προσυνέδριο Κρήτης

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, προσυνέδριο Κρήτης

13


Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το Προσυνέδριο Κρήτης στις 14 Μαίου, εν όψη του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανάπτυξης Εξαγωγών.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Προσυνέδριο Κρήτης υποστηρίζεται από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Κρήτης.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Σ.Ε.Κ. και του Σ.Ε.Β.Ε. να καταστεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας η ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια, κεντρικό άξονα του προσυνεδρίου, θα αποτελέσει η “Ανάπτυξη Εικόνας και Συγκριτικού Πλεονεκτήματος των Ελληνικών Προϊόντων στο εξωτερικό”.

Σκοπός των ομιλητών είναι:
· Η ανάδειξη των προτάσεων και των προβληματισμών των Επιχειρήσεων της Κρήτης στον τομέα των Εξαγωγών.
· Η στρατηγική ανάπτυξης των Εξαγωγών με έμφαση στο συγκριτικό Πλεονέκτημα των Κρητικών Προϊόντων σε Διεθνές επίπεδο.
· Η αναδιαμόρφωση της Εικόνας των Κρητικών Επιχειρήσεων στο Εξωτερικό.
· Η ανάδειξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και μεθόδων που δημιουργούν επιτυχημένες εξαγωγικές επιχειρήσεις.
· Οι κρατικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για να υποστηριχθεί η ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια.

Το προσυνέδριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 14 Μαΐου και ώρα 10.30, στο ξενοδοχείο Capsis Beach Hotel (Αγ.Πελαγία Ηράκλειο Κρήτη).
Το κυρίως συνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη (13-14 Ιουνίου 2005) και στο μεσοδιάστημα θα έχουν προηγηθεί ακόμη δύο προσυνέδρια, ένα στη Λάρισα και ένα στην Αλεξανδρούπολη,.
 Πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του προσυνεδρίου μπορείτε να αναζητήσετε στο site:
www.seve.gr/docs/crete.doc καθώς και στο επίσημο site του συνεδρίου : http://www.seve.gr/synedrio.