Αρχική Νέα Τοπικά Συνέδριο ΕΝΑ- “Διεύρυνση Ε.Ε.: Επιπτώσεις στην Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα”

Συνέδριο ΕΝΑ- “Διεύρυνση Ε.Ε.: Επιπτώσεις στην Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα”

21


Με θέμα: “Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιπτώσεις στην Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα”, διοργανώνεται το σαββατοκύριακο (21-22 Μαΐου 2005) στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: “ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΛΟΥΤΑΣ”.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής:

Σάββατο, 21 ΜΑΪΟΥ 2005
9:00 –   9:30 : Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
9:30 – 10:30 : Καλωσόρισμα, Γιακούμα A, Πρόεδρος ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε.


Εναρκτήριες Εισηγήσεις
* Τσουρή Ε, Βουλευτής Νομού Χίου.
* Λαμπρινούδης Π, Νομάρχης Χίου.
* Μεννής Μ, Δήμαρχος Χίου.
* Ζαννίκος Α, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χίου.
* Γαρεφαλάκης Ν, Εκπρόσωπος Αναδόχου του έργου, ΕΚΗ
* Παπαδημητρίου Γ, Διευθυντής Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
* Πλαλής Ε, Πρόεδρος Δ.Σ. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
* Εναρκτήρια ομιλία του Καθηγητού Σπύρου Βλιάμου, Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: “Προτάσεις πολιτικής απασχόλησης για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013”.
10:30 – 11:30 : Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο
* Πετρινιώτη Ξ, Καθηγήτρια Παντείου, “Πολιτικές αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Διεύρυνσης στην Απασχόληση”. 
* Σταμπουλής Μ,  Ειδικός Επιστήμονας πανεπιστημίου Μακεδονίας: “Διεύρυνση της Ε.Ε και ζητήματα απασχόλησης εργασιακών σχέσεων. Προοπτικές διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης στον τομέα των πολιτικών απασχόλησης”.


11:30 – 12:00          Διάλειμμα – Καφές


12:00 – 13:30 : Η Περιφερειακή Διάσταση της Διεύρυνσης: Εμπειρίες Αντιμετώπισής και Καλές Πρακτικές
*    Dr. Zillmer S, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Υποδομών Γερμανίας “Καλές Πρακτικές Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Διεύρυνσης στη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη”
* Haagensen C, Επιμελητήριο Μασσαλίας, “Διασυνοριακή επιχειρηματικότητα: η περίπτωση της Νότιας Γαλλίας”.
* Pr. Ogut Assi M & Ada E, EGE UNIVERSITY “Κοινωνικές οικονομικές και τεχνολογικές συνέπειες από την δημιουργία δικτύων συνεργασίας στην περιοχή του Αιγαίου”.


13:30 – 15:00 : Η Περιφερειακή Διάσταση της Διεύρυνσης: Ευκαιρίες & Απειλές για την περιοχή του Αιγαίου
* Λίτινας N, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, “H συνδρομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ανάπτυξη και Ευημερία της περιοχής”
* Κουτσίκος Π, Γ.Γ. ΕΒΕΑ Πρόεδρος Ελληνοτουρκικού και Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου, “Ο ρόλος των Διακρατικών Επιμελητηρίων ως αρωγός των διακρατικών  συνεργασιών”. 
* Dr. Akdeniz C, EBILTEM-EGE University, Τουρκία, “IRC: Ένα νέο εργαλείο για τη βελτίωση της ανατγωνιστικότητας των ΜΜΕ” 


 Παρεμβάσεις – Συμπεράσματα


15:00 – 16:00 : Γεύμα  


Κυριακή, 22 ΜΑΪΟΥ 2005
 9:00 – 10:30
: Πιλοτικές Εφαρμογές Αντιμετώπισης της Διεύρυνσης: Παρουσίαση Έργων & Δομών Στήριξης
* Γεραγωτέλλης Γ., Συντονιστής έργου ’SEMES’, Ελλάδα, “Παρουσίαση του έργου SEMES”.
* Γετίμης Π, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Επιστημονικός  Υπεύθυνος και Συντονιστής του Προγράμματος ’HERMES’: “Πρόγραμμα HERMES: Ενδυναμώνοντας την Απασχόληση, την Περιφερειακή Κινητικότητα και την Επιχειρηματικότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη”.
* Επιτροπάκης Γ, Διευθυντής ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε., “Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Μηχανισμός Υποστήριξης της Τοπικής Αγοράς”
* Γδύσης Ε, Στέλεχος ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου, “Δομές υποστήριξης  επιχειρηματικότητας: Παρουσίαση του ΚΕΤΑ Β. Αιγαίου”.
 
10:30 – 12:00 : Επιπτώσεις της  Διεύρυνσης στην Επιχειρηματικότητα: Ευκαιρίες & Απειλές
* Καραχάλιου Α., Project Manager ΕΚΤ/HIRC – Πασκουάλ Χ, “Επιπτώσεις της Διεύρυνσης στον Τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών και ο ρόλος του HIRC”.
* Πετκανόπουλος Τ, Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος Τύπου ΣΕΒΕ: “Η Διεύρυνση και οι Επιπτώσεις της στο Ελληνικό Εξαγωγικό Εμπόριο” Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
* Μυλωνόπουλος Ν, Διευθυντής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ, “Η Προσαρμογή της Ελληνικής επιχειρηματικής νοοτροπίας στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον”


12:00 – 12:30 : Διάλειμμα 


12:30 – 14:00 : Στρογγυλό τραπέζι έργου HERMES : Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Διεύρυνσης σε Τοπικό Επίπεδο: Προώθηση Δικτύωσης και Συνεργασία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δημουλάς Κώστας, ΙΝΕ- ΓΣΕΕ
* Demirtas E., Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σμύρνης.
* Πετρινιώτη Ξ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.
* Ζαννίκος Α, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χίου.
* Δρουσιώτης Κ, Πρόεδρος- Ζαμπυρίνης Κ, Γραμματέας & Διευθυντής Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου
* Λαγός Δ, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


14:00 – 15:00 : Γεύμα


Draft Conference Programme with subject:


“European Union Enlargement:
“Impact on Employment and Entrepreneurship”
info
www.semesproject.org


21-22 May 2005,
Chios


Saturday, 21 MAY 2005


 9:00 –   9:30 : Registration of Participants 


 9:30 – 10:30 : Welcome message 
Giakouma Α., Chairman of ΕΝΑ, Greece


Opening Speeches
* Tsouri E., Member of Greek Parliament of Chios.
* Lamprinoudis P., Head of Chios’ Prefecture, Greece.
* Mennis M., Mayor of Chios Town, Greece .
* Zanikos A, Chairman of Chios Chamber of Commerce, Greece
* Garefalakis N, Labour Centre of Heraklion (ΕΚΗ), Greece.
* Papadimitriou J, Managing Director of K.E.K. DIASTASI
* Plalis E, Chairman of Board of Directors, Exporters Association of Northern Greece, Greece
* Vliamos Spyros, Opening Speech of General Secretariat for the Management of the Community and other Funds of Ministry of Employment and Social Security with title “Proposals of Political Employment for the period 2007-2013”, Greece.


10:30 – 11:30 : European Union Enlargement and policy making in European and National Level
* Petrinioti X., Professor, Panteion Univeristy, Greece, “Strategies and Policies for minimizing the impact of enlargement in employment at local level”.
* Stampoulis, M, Employment Economist, Research Associate of University of Macedonia, Greece, “EU enlargement and issues of employment relationships. Perspectives of cross-border collaboration and networking in the area of employment policies”


11:30 – 12:00          Coffee break


12:00 – 13:30 : Regional Dimension of Enlargement: Living Experiences and Good Practices
* Dr. Zillmer S, Regional Development Institute & Infrastructure Planning of  Germany  “Good Practices for facing the Impact of Enlargement  in Germany and in Central Europe”, Germany.
* Hagensen C., Chamber of Marseille, France, “Cross-border entrepreneurship: the case of South France”.
* Ass. Prof Menevis Ogut, & Ada E, Associate Professor Ege University Turkey, “The social, economic and technical   impacts of the network formation in the Aegean Region”


13:30 – 15:00 : Regional Dimension of Enlargement: Opportunities and Threats for the Aegean Region
* Litinas N, University of Aegean, Greece, “Litinas N., Vice-Dean University of Aegean, Greece, “The Contribution of Aegean University in Development and Prosperity of the Region” 
* Koutsikos P., General Secretariat of EVEA – Chairman of the Greek- Turkish and Greek-Bulgarian Chambers,  “The role of Transnational Chambers as a facilitator of transnational cooperations”
* Prof. Akdeniz C, EBILTEM-EGE University, Turkey, “A New Tool to Improve the Level of SMEs Competitiveness: IRCs”


   Interventions – Conclusions


15:00 – 16:00 : Lunch  


Sunday, 22 MAY 2005


 9:00 – 10:30 : Pilot Applications facing Enlargement: Presentation of Project and Support Infrastructures
* Geragotellis G, Project Manager of ’SEMES’ project, Greece, “Presentation of SEMES project”.
* Getimis P, Project Manager and Coordinator of ’HERMES’ project, Greece, “Project HERMES: Strengthening the employment the Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeast Europe”.
* Epitropakis G, Manager of ENA CHIOS S.A., ” The Development Corporations as a supporting tool of Local Entrepreneurship”
* Gdisis E, Representative of the Centre of Entrepreneurship and Technology Change (KETA) in Northern Aegean, Greece, “Business support structures: Presentation of KETA in Northern Aegean”.
 
10:30 – 12:00 : Impact of Enlargement in Entrepreneurship: Opportunities and Threats 
* Karachaliou A – Paskoual X, EDC/HIRC, Greece, “Impact of enlargement on water cultures and the role of HIRC”
* Petnakopoulos T, Economist – Journalist, Responsible of Press for SEBE,”The Impact of Enlargement in Greek Exports”  Exporters Associationof Northern Greece, Greece, “. 
* Mylonopoulos N., Managing Director of Vocational Training KEK Diastasi,  “Adaptation of the Hellenic entrepreneurial mentality to the current international economic environment”


12:00 – 12:30 : Coffee Break


12:30 – 14:00 : Round Table HERMES project: Strategies for Facing Enlargement in Local Level
COORDINATOR: Dimoulas K
* Demirtas E., Chairman of Chamber of Ismir,Turkey.
* Petrinioti X., Professor, Panteion Univeristy, Greece
* Zannikos A, Chairman of Chios Chamber of Commerce, Greece,
* Drousiotis K., Chairman – Zambirinis K., Secretary & Manager of Pafos Chamber of Commerce and Industry, Cyprus  
* Lagos D, Ass. Professor, University Of Aegean, Greece.
 
14:00 – 15:00 : Lunch