Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχιακό Συμβούλιο την Πέμπτη

Νομαρχιακό Συμβούλιο την Πέμπτη

8


Μετά τις διακοπές του Πάσχα συνεδριάζει αυτή την Πέμπτη, 8.00 μ.μ., και το Νομαρχιακό Συμβούλιο με 13 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Πρώτο θέμα είναι η πρόταση της Ν.Α. για το σχεδιασμό του Αναπτυξιακού προγράμματος κατά την Δ’ Προγραμματική περίοδο (2007-2013).
Ενδιαφέρον έχει το θέμα της γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “εκμετάλλευση νέου λατομείου μαρμάρων στη θέση “Λάκωμα” των Ολύμπων, όπως και η έγκριση σκοπιμότητας του έργου για τον εξοπλισμό του Λιμανιού των Ψαρών. Το νομαρχιακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επίσης επί της ΜΠΕ για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδα ΕΡΥΘΑ.