Αρχική Νέα Τοπικά Ξεχωρίζει το θέμα της ΤΕΔΒ στο ΔΣ Ομηρούπολης

Ξεχωρίζει το θέμα της ΤΕΔΒ στο ΔΣ Ομηρούπολης

4

Την αποδοχή ποσού από το δάνειο που σύναψε ο Δήμος με την Τράπεζα Πειραιώς για τις ανάγκες κύρια της Τεχνικής Εταιρείας Δήμου Βροντάδου, καλείται να αποφασίσει στη συνεδρίαση της Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Ομηρούπολης. Παράλληλα θα συζητήσει και επί της πορείας της ΤΕΔΗΒ που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι στόχοι μπαίνουν για το μέλλον και αν βέβαια ο Πρόεδρος της Νίκος Τσίχλας θα επιμείνει στην παραίτησή του.
Το σώμα θα συνέλθει στις 6.30 μ.μ. και θα έχει να εξετάσει συνολικά 21 θέματα, ενώ θα κληθεί να εξετάσει και το θέμα εκμίσθωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Αίπος.