Δεν ανανεώνει τις εκπτώσεις η HFD στο Πανεπιστήμιο

    14

     Στο Υπουργείο Αιγαίου παραπέμπει η ναυτιλιακή εταιρεία Hellas Flying Dolphins το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την εκπλήρωση του αιτήματός του για δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης στους φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού όπως σημειώνει δεν μπορεί να συνεχίσει την παροχή για το 2003.
    Επισημαίνει εξάλλου ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΝ, οι έλληνες φοιτητές δικαιούται έκπτωσης 50% (στην τρίτη θέση) εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.