Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Χωρίς αξονικό το νοσοκομείο

Χωρίς αξονικό το νοσοκομείο

27

Εικοσαήμερη παύση λειτουργίας του εργαστηρίου Απεικονιστικής Ιατρικής από τις 14 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαίου προκαλεί η αντικατάσταση του αξονικού τομογράφου με άλλον νεότερης τεχνολογίας, με ελικοειδή σάρωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του «Σκυλίτσειου» Νομαρχιακού Νοσοκομείου.