Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη “Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος” – παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος

“Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος” – παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος

19

 Η παρουσίαση του προγράμματος “Θράκη – Αιγαίο- Κύπρος” από τα σχολεία που συμμετέχουν και συγκεκριμένα τη Σχολή Λεμεσού, το 2ο Τ.Ε.Ε. Κομοτηνής και το 1ο Τ.Ε.Ε. Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο ΟΜΗΡΕΙΟ στις 9.30 το πρωί.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Λαογραφικές καταγραφές από τη Λεμεσό, την Κομοτηνή, τη Χίο και ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων.
Την οργάνωση έχει το 1ο Τ.Ε.Ε. Χίου.