Αρχική Νέα Οικονομία Εντάξεις επιχειρήσεων Χίου στον αναπτυξιακό νόμο

Εντάξεις επιχειρήσεων Χίου στον αναπτυξιακό νόμο

7

 Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του αναπτυξιακού Ν. 3299/04 στη συνεδρίαση της στις 8/2/2006 υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Σέργιου Τσίφτη αποφάσισε ομόφωνα  για την υπαγωγή στα κίνητρα του Νόμου έξι (6) επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 6.524.919€ (ευρώ )οι οποίες θα λάβουν  ΔΩΡΕΑΝ  επιχορήγηση 3.587.705,45€ (ευρώ) και θα δημιουργηθούν με την υλοποίησή τους έντεκα (11) νέες θέσεις εργασίας.
Αναλυτικά οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν ανά Νομό έχουν ως εξής :
Νομός Λέσβου :
Μία (1) μονάδα ίδρυσης παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων στην Παγανή Μυτιλήνης κόστους : 700732,00€ (ευρώ) και θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 385.402,60€ ευρώ  (55%)
Μία (1) επένδυση εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας τριών(3) αστέρων, 80 δωματίων, 150 κλινών στα Αλυφαντά του Δήμου Μυτιλήνης κόστους : 215.265,00€ (ευρώ) και θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 118.395,75€ ευρώ (55%)

Νομός Σάμου:
’Ιδρυση μονάδας αναγόμωσης και συναρμολόγησης πυροσβεστήρων στο Βαθύ της Σάμου, κόστους : 886.581,00€(ευρώ) και θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 486.619,55€ ευρώ (55%) και θα δημιουργήσει πέντε(5) νέες θέσεις εργασίας


Νομός Χίου
Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας Α΄ τάξης στη Βολισσό της Χίου, συνολικής δυναμικότητας 38 διαμερισμάτων, 104 κλινών, κόστους 1.548.941€ ευρώ και θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 851.917,55€ ευρώ (55%)
Κατασκευή Δημόσιας χρήσης υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 58 θέσεων στην πόλη της Χίου κόστους 1.704.700€ ευρώ, θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 937.585€ ευρώ (55%) και θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας.
Κατασκευή Δημόσιας χρήσης υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 69 θέσεων, στο Δήμο της Χίου κόστους 1.468.700€ ευρώ, θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 807.785€ ευρώ (55%) και θα δημιουργηθούν τρεις(3) νέες θέσεις εργασίας.


Επίσης η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για την απόρριψη ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούσε ίδρυση μονάδας εφαρμογών λογισμικού στο Δήμο της Χίου, διότι δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου.