Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιτέλους αύξηση στις υπερωρίες των λιμενικών!

Επιτέλους αύξηση στις υπερωρίες των λιμενικών!

11

 Αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων εργασίας του προσωπικού ΛΣ πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα αποφασίστηκε με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα αναπροσαρμόζεται από 01/07/2003 από 26,41 € σε 41,09 € για κάθε ημέρα απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας από 1,83 € σε 2,93 €.