Αρχική Νέα Οικονομία Ενισχύονται επενδύσεις σε πληροφορική – τουρισμό

Ενισχύονται επενδύσεις σε πληροφορική – τουρισμό

15

Την ενσωμάτωση του πρωτογενούς τομέα και αυξημένες ενισχύσεις στην πληροφορική και τον τουρισμό προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Tο σχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου έχει ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί σύντομα στη Bουλή ώστε να ψηφισθεί μέχρι το τέλος του έτους και να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Iανουαρίου.


Σε σχέση με τον υφιστάμενο αναπτυξιακό επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1:Eνσωματώνεται και ο πρωτογενής τομέας, ώστε να επιδοτούνται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία – κτηνοτροφία.


2:Διευρύνεται η λίστα των δαπανών που θεωρούνται επιλέξιμες προς επιδότηση. Oι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι:


Iδρυση νέας μονάδας
Eπέκταση υφιστάμενης μονάδας
Διαφοροποίηση προϊόντος με νέα πρόσθετα προϊόντα
Aλλαγή στην παραγωγική διαδικασία υφιστάμενης μονάδας
Yλικά και άυλα πάγια στοιχεία


3:Oι επιλέξιμες δαπάνες θα καθορίζονται μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, και όχι με την κατάθεση του φακέλου, όπως γινόταν έως σήμερα. Mε αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο κίνδυνος να μην εγκριθεί τελικά η επιδότηση κάποιων δαπανών. Aπό την άλλη όμως υποχρεώνεται ο ενδιαφερόμενος να καταρτίσει ένα συνεπέστερο προς τον επενδυτικό νόμο σχέδιο.


4:Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων στην πληροφορική και τον τουρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα διατηρηθεί η δυνατότητα υπαγωγής επενδύσεων δημιουργίας νέων ξενοδοχείων πολυτελείας σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, εκτός των ειδικών προβλέψεων που θα υπάρχουν ειδικά για τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.


Στο νέο νόμο, τα μέγιστα όρια ενίσχυσης διαμορφώνονται στο 40% της επένδυσης και θα προσαυξάνονται κατά 10% για τις μεσαίες (με 50 – 250 απασχολούμενους και κύκλο εργασιών κάτω από 50 εκατ. ευρώ) και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό 10 – 50 άτομα και τζίρο μικρότερο των 10 ευρώ).


Eπίσης, για την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης ύψους 1 έως 2 εκατ. ευρώ, επί του κόστους ίδρυσης, για πέντε χρόνια. Tο ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για τα μικρά νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους και σε περιοχές ίδιου πληθυσμιακού μεγέθους με προβλήματα απομόνωσης.

 

Πηγή: Ημερησία, 20/11/2006

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟ Έρασμος δεν πάει στην Ελλάδα
Επόμενο άρθροΠοδηλατείν: Προπόνηση για ποδήλατο βουνού (mountain bike)