Αρχική Νέα Οικονομία Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Γεωργίας

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Γεωργίας

10


Σε μια ύστατη προσπάθεια να ληφθεί απόφαση για την αναμόρφωση της KAΠ στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας θα συνέλθει εκ νέου την Τετάρτη στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της EE, υπό την προεδρία του έλληνα υπουργού Γεωργίας Γεωργίου Δρυ.


Στο τελευταίο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ήγειραν υπερβολικές απαιτήσεις και συμμαχώντας μεταξύ τους δημιούργησαν το λεγόμενο «μπλοκ μειονότητας» με αποτέλεσμα να μη ληφθούν αποφάσεις. Δημιουργήθηκε ταυτόχρονα και νέο πρόβλημα (εκτός από τα θέματα που έχουν προκύψει για το σιτάρι και το βόειο κρέας) για τις ποσοστώσεις γάλακτος, δεδομένου η Πορτογαλία – αλλά και άλλες μικρές χώρες – ζήτησε ακόμη μεγαλύτερες ποσοστώσεις από το 1,8 εκατ. τόνους που της έχει δοθεί, ενώ η Ελλάδα διαθέτει 700.000 τόνους, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα, παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές χώρες έχουν πολλά κοινά στοιχεία.


Στο πακέτο της νέας Κοινής Αγροτική Πολιτικής, πάντως, περιέχονται ρυθμίσεις που ήδη έχουν συμφωνηθεί και θα ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική γεωργία, ενώ θα φέρουν σημαντικούς πόρους στη χώρα μέχρι το 2014, γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας.


Ειδικότερα, για τους περισσότερους και σημαντικότερους τομείς στον αγροτικό χώρο οι ρυθμίσεις καλύπτουν μέχρι και το 2014, κάτι που καθιστά τα μέτρα πολιτικής απολύτως συμβατά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου 2002 στις Βρυξέλλες. Επομένως, υπάρχει σύμπτωση του χρονικού ορίου για τις εξελίξεις του προϋπολογισμού με τον χρονικό ορίζοντα για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στον αγροτικό χώρο.


Η πολιτική που αποφασίσθηκε δεν καλύπτει μόνο τα προϊόντα της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση της Επιτροπής, αλλά προβλέπει και διαδικασίες ρυθμίσεων για τα μεσογειακά προϊόντα.


Αυξάνεται η ποσόστωση γάλακτος που έχει η Ελλάδα. Ακόμη δεν έχει ’’κλείσει’’ η ποσότητα αλλά θεωρείται σίγουρη μια αύξηση 110.000 τόν. Ετσι η χώρα μας θα αγγίξει τους 850.000 τόνους το χρόνο, εξασφαλίζοντας μια αυτάρκεια γύρω στο 60%. Με τη νέα ποσόστωση μπορούν να ενταχθούν 1500 περίπου νέοι αγρότες στην παραγωγική διαδικασία. Η νέα ποσόστωση θα ισχύσει μέχρι το 2014.


Αποδεσμεύεται η χορήγησε ενισχύσεων από την πραγματοποιούμενη παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός δεν δεσμεύεται πλέον να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη παραγωγή και άρα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με προϊόντα που πράγματι έχουν ζήτηση στην αγορά και εξασφαλίζουν καλό εισόδημα. Για να μην υπάρξει όμως πρόβλημα σε εγκατάλειψης κάποιων παραγωγικών δραστηριοτήτων ή ερήμωσης κάποιων περιοχών η αποδέσμευση είναι κλιμακωτή ως εξής:


 – Στο πριμ για τα αιγοπρόβατα μέχρι το 50%


 – Στο πριμ για τις θηλάζουσες αγελάδες η σύνδεση μπορεί να μείνει μέχρι το 100%


 – Όλες οι άλλες επιδοτήσεις (4) της βοοτροφίας μέχρι 30%.


 – Στις αροτραίες καλλιέργειες μέχρι το 25%.


Επέρχονται περιορισμένες μειώσεις στις θεσμικές τιμές των αροτραίων ύψους 2.5%. Οι μεταβολές αυτές, όμως, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς οι έλληνες παραγωγοί απολαμβάνουν στην εσωτερική αγορά πολύ μεγαλύτερες τιμές από ότι οι θεσμικές τιμές της Κοινότητας και αυτό συμβαίνει ακόμη και σε εκείνους τους κλάδους των αροτραίων που η χώρα μας έχει πλεονασματική παραγωγή σε σχέση με τις ανάγκες μας.


Περαιτέρω, διατηρείται ένα σύστημα παρέμβασης κλασσικής μορφής για το ρύζι (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει σύστημα ιδιωτικής αποθεματοποίησης και δίχτυ ασφαλείας μόνο σε περίπτωση ισχυρής κρίσης στην αγορά). Επιπλέον, παρέχονται στους ορυζοκαλλιεργητές εισοδηματικές αντισταθμίσεις ύψους 132,4 ευρώ ανά στρέμμα, έναντι των σημερινών στρεμματικών αντισταθμίσεων που ήταν 39,4 ευρώ ανά στρέμμα.


Επίσης, διατηρήθηκε σχεδόν αναλλοίωτο το επίπεδο του εισοδήματος των ελλήνων παραγωγών σκληρού σίτου, παρά το γεγονός ότι έγιναν σημαντικές αλλαγές στο κοινοτικό σύστημα στήριξης του τομέα.


Όσον αφορά στις δαπάνες των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις το ύψος της κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται πλέον στο 85% της συνολικής δαπάνης, έναντι ποσοστού 60% που ίσχυε μέχρι σήμερα.


Επιπλέον, η κοινοτική συμμετοχή στις δαπάνες για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου στις περιοχές του Στόχου 1 (στις οποίες αυτή τη στιγμή κατατάσσεται το σύνολο της χώρας μας) καθορίστηκε στο 60% της συνολικής δαπάνης, έναντι του 50% που ίσχυε μέχρι τώρα.


Τέλος, για τους νέους αγρότες προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση για τη διαχείριση του «εθνικού αποθέματος» δικαιωμάτων ενιαίας πριμοδότησης και μέσω αυτού του τρόπου διευκολύνεται η είσοδός τους στο επάγγελμα του αγρότη.


Τα ποσοστά πριμοδοτήσεων για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι νέοι αγρότες στις περιοχές του Στόχου 1- και άρα σε όλη την Ελλάδα- από 55% που ήταν έως σήμερα, αυξήθηκαν στο 60%


Πηγή: Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαν ΜΕΤΡΟΝ άριστον!
Επόμενο άρθροΑπονομή βραβείων στους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες