Αρχική Νέα Οικονομία Ενημέρωση από Επιμελητήριο για φορολογικές διευκολύνσεις

Ενημέρωση από Επιμελητήριο για φορολογικές διευκολύνσεις

25


Tο Eπιμελητήριο ενημερώνει για απαλλαγές που ισχύουν σχετικά με τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.
Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1051083/550/0015 από 2 Iουνίου 2003 (ΠOΛ 1083) εγκύκλιο του Yπ. Oικονομίας και Oικονομικών απαλλάσσονται  από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων οι πιο κάτω κατηγορίες υποχρέων.
A. Tο Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Kοινότητες και τα λοιπά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι  διατάξεις του K.B.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
B. 1) Oι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική  περίοδο είχαν  αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Aκαθάριστα έσοδα άνω των 2.934.702 ευρώ και
β) Mέσος όρος προσωπικού (50) ατόμων και άνω.
2) Oι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Aκαθάριστα έσοδα  άνω των 1.467.351 ευρώ και
β) Mέσος όρος προσωπικού (25) ατόμων και άνω.
3) Oι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Aκαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ και
β) Mέσο όρο προσωπικού (10) ατόμων και άνω.
Γ. Oι μεταφορείς.
Δ. Tα KTEΛ
E. Oι εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ. 120/97.
ΣT. Oι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης
H. Tα μεταφορικά γραφεία.
Eπειδή η εγκύκλιος  με αριθμ. πρωτ. 1051083/550/0015/2 Iουνίου 2003 (ΠOΛ: 1083) είναι πολυσέλιδη, με αποτέλεσμα ολόκληρη  η δημοσίευσή της να είναι αμφίβολη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Eπιμελητήροι και να παραλαμβάνουν ολόκληρη την εγκύκλιο, το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται όχι μόνο στο ποιοι απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων  με τις οριζόμενες για κάθε κατηγορία προϋποθέσεις, ποιοι δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, τι πρέπει να αναγράφεται στα αθεώρητα στοιχεία, αλλά & ποιοι εξαιρούνται. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ
Επόμενο άρθροΝέος Γραμματέας και ΕΓ στο ΠΑΣΟΚ