Αρχική Ομογένεια Συνέδριο στη Κρήτη για την Ομογένεια

Συνέδριο στη Κρήτη για την Ομογένεια

21


Με τη συμμετοχή 150 σύνεδρων και 70 εισηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και την Ελλάδα ξεκινούν σήμερα στο Ρέθυμνο οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου θέμα:  «Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και Διδασκαλία», που διοργανώνει το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του έργου «Παιδεία Ομογενών».


Το πρόγραμμα είναι ένα από τα τέσσερα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ) και υλοποιείται από το «Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών» (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό τον καθηγητή Μιχάλη Δαμανάκη.


Στο συνέδριο θα γίνει εμπεριστατωμένη ανάλυση των ιστορικών συγκυριών, κάτω από τις οποίες λειτουργούν σήμερα οι επιμέρους διασπορές, ενώ θα αναδειχτούν τα προβλήματα και οι προοπτικές επίλυσής τους.


Όπως επισημαίνει σε δηλώσεις του στο ΜΠΕ ο κ. Δαμανάκης, οι λόγοι που οδήγησαν στη διοργάνωση του συνεδρίου συναρτώνται άμεσα με τη διδασκαλία, η οποία με τη σειρά της ανάγεται στη στοχοθεσία και στα περιεχόμενα του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών».


« Το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο τα θεωρητικά ζητούμενα, αλλά τα πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε στην προσπάθειά μας να συλλέξουμε ιστορικό υλικό το οποίο θα αξιοποιούσαμε στη συνέχεια ως εκπαιδευτικό υλικό», λέει ο κ. Δαμανάκης. «Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, και αντιμετωπίζουμε εστιάζονται κυρίως στην απουσία ή στην ελλιπή ιστοριογραφία για αρκετές χώρες όπου λειτουργεί ελληνόγλωσση εκπαίδευση και είναι παρόν το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών, στην ανυπαρξία οργανωμένων αρχείων ή και στη δυσκολία πρόσβασης στα υπάρχοντα, στη δυσκολία εξεύρεσης ειδικών επιστημόνων που θα μας κατέθεταν μια έγκυρη επισκόπηση της ιστορίας της διασποράς για κάθε χώρα, καθώς και στις σχεδόν μηδενικές δυνατότητες του προγράμματος Παιδεία Ομογενών να χρηματοδοτήσει έρευνες και μελέτες στο εξωτερικό, λόγω της μη επιλεξιμότητας τέτοιου είδους δαπανών».


Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες η οργάνωση του συνεδρίου κρίθηκε απολύτως αναγκαία και σκόπιμη και οι διοργανωτές δεν προσδοκούνε ότι το συνέδριο θα απαντήσει σ’ όλα τα θεωρητικά ζητούμενα, ούτε ότι θα επιλύσει τα πρακτικά ζητήματα.


«Είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει αρκετά ερεθίσματα και ιδέες για να συνεχίσουμε ή να βελτιώσουμε ή και να αλλάξουμε κάποιες από τις δραστηριότητές μας που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ιστορίας των ελληνικών παροικιών ανά τον κόσμο», επισημαίνει ο κ. Δαμανάκης. « Ιδιαίτερα από τη συνάντηση και τον τριήμερο διάλογο μεταξύ Ιστορικών και Παιδαγωγών προσδοκούμε ωφέλιμα και σε εκπαιδευτική πολιτική και πράξη μεταφράσιμα συμπεράσματα. Από την άλλη ελπίζουμε ότι το παρόν συνέδριο θα φανεί γενικότερα χρήσιμο τόσο για το εθνικό κέντρο και την ελληνικά διασπορά όσο και για την ίδια την επιστήμη».


Η χρονολογική και θεματική οριοθέτηση του συνεδρίου εστιάζει στη νεοελληνική διασπορά: στην «ιστορική διασπορά» η οποία προέκυψε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, καθώς και κατά την περίοδο ολοκλήρωσης και εδραίωσης του νεοελληνικού κράτους, όσο και στη «μεταναστευτική διασπορά», η οποία είναι προϊόν των μεταναστευτικών ρευμάτων, κυρίως κατά τον 20ο αιώνα, από το εθνικό κέντρο, αλλά και από την ιστορική διασπορά, προς τρίτες χώρες, όπως: ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Αφρική και Ευρώπη.


Πηγή: M.P.A.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟι κινητοποιήσεις έφεραν αποτέλεσμα, εκπτώσεις της ΝΕΛ
Επόμενο άρθροΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ για το Μιχάλη Μπαζάκα