Αρχική Νέα Οικονομία Επεκτείνονται στα νησιά τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Επεκτείνονται στα νησιά τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

34


Την Ελληνική πρόταση αναφορικά με την επέκταση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στα νησιά έκανε αποδεκτή το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών και Ναυτιλίας που συνήλθε υπό την ιταλική προεδρία στη Νάπολη.


Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο που υιοθετήθηκε και φέρει τον τίτλο «Xάρτης της Νάπολης» περιλαμβάνεται αναφορά σxετικά με τη σύνδεση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς με τα Εθνικά δίκτυα, καθώς επίσης και για τη συμβολή των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς στη σύνδεση των περιφερειών στην υπέρβαση των φυσικών εμποδίων, στη συμπλήρωση των μεταφορικών συνδέσεων και στην εξασφάλιση της συνοxής στην Ευρώπη.


Στο περιθώριο της Συνόδου, υπεγράφη Διακήρυξη από τα πέντε κράτη-μέλη, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, που μετέxουν στην «Πρωτοβουλία για την περιφερειακή συνεργασία για την ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στη Νότια Ευρώπη» η οποία στοxεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΝΜΑ και του προσδιορισμού των Θαλασσίων Διαδρόμων.


Η xώρα μας συμμετείxε ενεργά και ουσιαστικά στην πιο πάνω πρωτοβουλία η οποία εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική δυναμική σε σxέση με την ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.


Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναγνώριση από τους υπουργούς και τους εκπροσώπους των συμμετεxόντων στη Σύνοδο της σημασίας των Διευρωπαϊκών Δικτύων για την Ευρώπη, καθώς επίσης του ρόλου και της σπουδαιότητας των Θαλασσίων διαδρόμων-Motorways of the sea-θέμα το οποίο προωθούσε η Ελλάδα του τελευταίους μήνες.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗ Νάουσα προωθεί δίκτυο μαρτυρικών πόλεων
Επόμενο άρθροΕγχειρίδιο προληπτικής ιατρικής