Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Συμβούλιο στα Καρδάμυλα, 25/1/2008, ημερήσια διάταξη

Δημοτικό Συμβούλιο στα Καρδάμυλα, 25/1/2008, ημερήσια διάταξη

11

  
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμύλων και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Σπανός» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Ενημέρωση και Προβολή Δραστηριοτήτων του Δήμου στα Μ.Μ.Ε.( Εισήγηση από τον κ. Δήμαρχο Καρδαμύλων Ευάγγελο Μελιτζάνη).
2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού γιο την εκτέλεση εργασιών σύνταξης και υποβολής φακέλου για τη σύνδεση του περιφερειακού ιατρείου Καρδαμύλων με σύστημα τηλεϊατρικής(Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού γιο την εκτέλεση εργασιών σύνταξης και υποβολής φακέλου για τη σύνδεση του περιφερειακού ιατρείου Καμπιών με σύστημα τηλεϊατρικής (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
4.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού γιο την εκτέλεση εργασιών σύνταξης και υποβολής φακέλου για τη σύνδεση του αγροτικού ιατρείου Αμάδων με σύστημα τηλεϊατρικής (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
5.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού γιο την εκτέλεση εργασιών σύνταξης και υποβολής φακέλου για τη σύνδεση του αγροτικού ιατρείου Πιτυούς με σύστημα τηλεϊατρικής (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
6.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού γιο την εκτέλεση εργασιών σύνταξης και υποβολής φακέλου για τη σύνδεση των αγροτικών ιατρείων Βικίου και Σπαρτούντας με σύστημα τηλεϊατρικής (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου. (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
8.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Κατάρτιση Προδιαγραφών για την τοποθέτηση συστημάτων Τηλεϊατρικής. (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
9.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εργασίες Σύνταξης και Υποβολής Φακέλου στην ΚΤΠ για την Χρηματοδότηση του Έργου. (Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εργασίες για την ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα του Δικτύου.(Εισήγηση από τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμιχαλέλλη).
11. Έγκριση Προμηθειών και Συγκροτήσεις Επιτροπών Παραλαβής έτους 2008.(Εισήγηση από την κα Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Μαρία Δενδρινού).
12. Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού Έτους 2008.(Εισήγηση από την κα Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Μαρία Δενδρινού).
13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την προμήθεια Γεωδαιτικού Σταθμού και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής.(Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία)
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την Προμήθεια Φωτοτυπικού και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής.(Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία)
15. Συζήτηση για την Ανάγκη «Απαλλοτρίωσης Ακινήτου στη θέση ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ. (Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
16. Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων.(Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία)
17. Έγκριση μετατόπισης Στύλου έξω από το Δημοτικό Σχολείο Τοπικού Διαμερίσματος Καμπιών.(Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
18. Πράξη Ενοποίησης Όμορων Ακινήτων. (Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
19. Συνδιοργάνωση Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ανώμαλου Δρόμου 2008.(Εισήγηση από την κα Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Μαρία Δενδρινού).
20. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. (Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Ανάθεση Καθαριότητας W.C. (Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
22. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού για τακτοποίηση Κωδικών Εξόδων.(Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
23. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών που δεν εξοφλήθηκαν κατά το έτος 2007. (Εισήγηση από την υπάλληλο κα Ειρήνη Ποδιά).
24. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Ράχης». (Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Οδών στις θέσεις ΑΝΤΙΠΕΔΙΑ & ΠΛΑΚΕΣ στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμάδων.( Εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία).
26. Διαγραφές Τελών ύδρευσης.( Εισήγηση από την υπάλληλο κα Κυριακή Χατζαντωνάκη).
27. Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Πιτυούντος.( Εισήγηση από Τεχνική Υπηρεσία).
28. Έγκριση Μετακινήσεων.(Εισήγηση από την κα Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Μαρία Δενδρινού).
29. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2008».(Εισήγηση από την κα Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Μαρία Δενδρινού).
30. Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων.( Εισήγηση από τον κ. Αντιδήμαρχο Καρδαύλων Σταμάτιο Τσίχλα).
31. Ορισμός Εκπροσώπων για την Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμών & Επιχειρήσεων
Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων. (Εισήγηση από τον κ. Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Σταμάτιο Τσίχλα).
32. Έγκριση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Οικουμενικός Ελληνισμός». (Εισήγηση από την κα Αντιδήμαρχο Καρδαμύλων Μαρία Δενδρινού).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικού Συμβουλίου Καρδαμύλων
Πρόδρομος Μανωλάκης 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο“Χιώτικα Εμπορικά Δίκτυα και Οικογένειες της Διασποράς”, ομιλία στο ΟΜΗΡΕΙΟ
Επόμενο άρθροΣοβαρό τροχαίο στην πόλη της Χίου