Αρχική Νέα Τοπικά Εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων Επιστημονικής Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων Επιστημονικής Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

34

 Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


      Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Πτυχιούχων Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης (αποφοίτων ΤΕΙ, ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού). Έχει σαν σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της – ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους και τη νομική μορφή της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης (εξαρτημένη εργασία, Δημόσιοι Υπάλληλοι, ελεύθερο επάγγελμα) – με κάθε νόμιμο μέσο.
      Η Ένωση διεκδικεί την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της, με τους αποφοίτους ισοτίμων σχολών του εξωτερικού και την έκδοση αυτών που ακόμα και σήμερα εκκρεμούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παρεμβαίνει και αντιδρά σε κάθε ενέργεια που θίγει τα συμφέροντα και την επαγγελματική προοπτική των ελεύθερων επαγγελματιών – μελών της.
      Πιο ευνοημένοι από τη δράση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., είναι οι πτυχιούχοι μηχανικοί, υπάλληλοι του δημοσίου, αφού σύμφωνα με τον Ν3213/03 έχουν ετήσια αύξηση του μισθού τους κατά 3.000 € – 3.500 € λόγω του επιδόματος του 3‰. Σήμερα, η Ένωση συνεχίζει να διεκδικεί τα αιτήματα τους σε κάθε κλάδο του δημόσιου τομέα, να υποβάλλει προτάσεις και να παρεμβαίνει όπου θίγονται τα δικαιώματά τους.
      Ο μοναδικός οικονομικός πόρος της Ένωσης, για να πετύχει τους στόχους της είναι η ετήσια συνδρομή των μελών της, ποσό συμβολικό σε σχέση με τα οφέλη που απολαμβάνουν όλοι οι τεχνολόγοι μηχανικοί από τη δράση της.
       Σήμερα, κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη να βγει η Ένωση ενισχυμένη από τις εκλογές που έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008. Η μεγάλη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θα δώσει στο επόμενο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μεγαλύτερη ισχύ για να ασκήσει επιρροή προς όφελος των μελών της. Επιπλέον, όσον αφορά το τμήμα της περιφέρειας Χίου, η αυξημένη συμμετοχή, θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκπροσωπηθεί με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στα συνέδρια της Ένωσης.
      Η ενωτική στάση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., σε τοπικό επίπεδο, για τον αγώνα τον Πτυχιούχων Μηχανικών για δικαίωση των αιτημάτων τους, ενισχύεται και από το γεγονός ότι στη Χίο όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ένα κοινό και ενιαίο ψηφοδέλτιο.
      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Χίου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων της Ένωσης που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 από τις 14:30 έως τις  20:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 28/03/2008 στο Γραφείο του Νίκου Λαμπρινούδη (τηλέφωνο 6977627217) ή του Πέτρου Φαραντάκη (τηλέφωνο 6936566106)


Με τιμή το Δ.Σ.