Αρχική Νέα Οικονομία Απασχόληση στον αγροτικό χώρο

Απασχόληση στον αγροτικό χώρο

13


Το κείμενο της πρότασης που είχε ετοιμάσει η Ελληνική Προεδρία και κατέθεσε στο Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο σχετικά με την Απασχόληση στον Αγροτικό χώρο, θα συζητηθεί στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας επί Ιταλικής Προεδρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.
Οι κεντρικοί άξονες της πρότασης αυτής, όπως ανακοινώνονται από το Yπουργείο Γεωργίας,  είναι δύο σημεία που ανεδείχθησαν από τις σχετικές έρευνες και εστιάζονται στον κορεσμό της απασχόλησης στα αστικά κέντρα και στην ανάγκη παραμονής του πληθυσμού στην περιφέρεια ώστε να αποτραπεί η επερχόμενη ερήμωση της υπαίθρουκαι να στηριχθούν οι συναφείς κλάδοι (τουρισμός, βιομηχανία, βιοτεχνία, υπηρεσίες κλπ).
 Συνοπτικά τα ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
– Ο απολογισμός πέντε ετών Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (COM (2002) 416 τελικό), έδειξε ότι κατά την 5ετία 1997-2001 “έχουν δημιουργηθεί πάνω από 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας (από τις οποίες τα 6 εκατομμύρια κατέλαβαν γυναίκες) και υπάρχουν 4 εκατομμύρια λιγότεροι άνεργοι ενώ ο ενεργός οικονομικά πληθυσμός συνέχισε να αυξάνεται κατά 5 εκατομμύρια”. 
– Κατά το έτος 2000, το σύνολο των απασχολούμενων στη γεωργία ήταν 13,7 εκατομμύρια. Από αυτούς, εκείνοι που είχαν τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα ανέρχονταν σε 6,8 εκατομμύρια ή στο 4,3% του συνόλου των απασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τα δύο άκρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,5% ακολουθούμενο από το Βέλγιο με 1,9%, και η Ελλάδα με 17,0% ακολουθούμενη από την Πορτογαλία με 12,5%. 
– Ο ένας στους δύο (52%) αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. έχει ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών και το 29% έχει ηλικία άνω των 65 ετών. Οι νέοι γεωργοί (κάτω των 35 ετών) αποτελούν μόνο το 8% του συνόλου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων γεωργών εμφανίζουν οι νότιες χώρες (Πορτογαλία 65%, Ιταλία 62%, Ελλάδα 56% και Ισπανία 53%) ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων παρουσιάζουν η Γερμανία και η Αυστρία (16%). 
– Στο σύνολο της Ε.Ε., η γεωργία απασχολεί κατά τα 2/3 αυτοαπασχολούμενους γεωργούς και κατά το 1/3 αμειβόμενο προσωπικό. Μεταξύ των κρατών μελών παρατηρούνται σημαντικές διαφορές αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο), το ποσοστό των μισθωτών είναι μεγαλύτερο από εκείνο των αυτοαπασχολούμενων (63,3% και 52,0% για τις αντίστοιχες χώρες).
Σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία) η εγκατάσταση ανειδίκευτων εργατών στηνΎπαιθρο, που έχουν εισρεύσει από χώρες κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Αλβανία Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και άλλες), έχει αυξήσει την προσφορά εργασίας στον αγροτικό τομέα σε μια περίοδο κατά την οποία δεν έχουν δημιουργηθεί ικανοποιητικές συνθήκες απορρόφησής τους στο μη γεωργικό τομέα της Υπαίθρου. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να έχει θετικό αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση για ανειδίκευτη εργασία στον γεωργικό τομέα θα μπορούσε να απορροφήσει μεγάλο όγκο εργασίας. Η συνθήκη όμως αυτή δεν ικανοποιείται στη σημερινή πραγματικότητα.
Για το θέμα της Απασχόλησης στον Αγροτικό Tομέα, η  Ειδική Επιτροπή Γεωργίας κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 
-η ανάγκη να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στον αγροτικό χώρο
-η μεγάλη σχέση μεταξύ της ΚΑΠ και της απασχόλησης και η ανάγκη περαιτέρω προσανατολισμού των πολιτικών προς την κατεύθυνση αυτή και η ενίσχυση αυτής της σχέσης
-η ανάγκη να ανταποκρίνεται και στο πολυλειτουργικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής γεωργίας, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους-μέλους
-η ανάγκη για το σχεδιασμό νέων πολιτικών που θα εξαρτώνται από τη γεωργία αλλά που θα προχωρούν και πέρα από την πρωτογενή παραγωγή (όπως το περιβάλλον, η παράδοση, η εμπορία, ο οικοτουρισμός, η κατάρτιση των γεωργών, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ευρύτερου οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου της υπαίθρου) και θα ενισχύουν την επικουρικότητα 
-η ανάγκη να αξιολογηθεί και να αντιμετωπισθεί έγκαιρα η λανθάνουσα αλλά και η οριστική ανεργία που υπάρχει στον γεωργικότομέα και που αναμένεται να αυξηθεί στα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα μέσω της διεύρυνσης και της αξιοποίησης του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο Νοσοκομείο αυτοπαρουσιάζεται
Επόμενο άρθροΑισιοδοξία για μέγαρο ΙΚΑ