Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Συνέντευξη Ελπίδας Τσουρή στο πολιτικοοικονομικό περοδικό FORUM, τ. Μαίου 2008

Συνέντευξη Ελπίδας Τσουρή στο πολιτικοοικονομικό περοδικό FORUM, τ. Μαίου 2008

23

1. Ποιες είναι οι «συντεταγμένες» της ελληνικής οικονομίας σήμερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς ανταγωνισμού; 

Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα, την τελευταία εικοσαετία, έχει γνωρίσει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να δίνουν τη μάχη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας με επιτυχία, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη και ισχυρή επιχειρησιακή παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρόλο που η ελληνική οικονομία κινείται σε ικανοποιητική τροχιά ανάπτυξης,  παρουσιάζει αδυναμία προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές αναπτυξιακό περιβάλλον.


Μέσα στα πλαίσια της νέας παγκοσμιοποίησης, οι προηγμένες οικονομίες της ΕΕ αντιμετωπίζουν αδυναμία ανάπτυξης, υψηλή ανεργία, χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων και εκροές επενδυτικών κεφαλαίων κυρίως, προς τις νέες 10 χώρες μέλη της ΕΕ-25. Στις ΗΠΑ, παρατηρείται, επίσης, απώλεια  σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας και μεταφορά παραγωγικών δράσεων σε αλλες χώρες (Ινδία, Κίνα…). Η Ελληνική οικονομία δέχεται αμφίπλευρη ανταγωνιστική πίεση, τόσο από χώρες χαμηλού κόστους εργασίας, όσο και από προηγμένες χώρες σημαντικών τεχνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων. Το ελληνικό πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο βασίστηκε στις κατασκευές, στις οικοδομές και στο δανεισμό, παρουσιάζει σημάδια βαθιάς κρίσης και κορεσμού.


Η διαμόρφωση ενός δραματικά ελλειματικού ισοζυγίου συναλλαγών και η επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό άλμα, για ριζοσπαστικές, δομικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές του μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.


2. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η πορεία της στην προοπτική του αύριο;


Έχοντας χάσει οριστικά, ως χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που στηρίζονται στο χαμηλό κόστος εργασίας, θα πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε τη συγκράτηση του κόστους εργασίας ως μηχανισμό βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.


Η ανταγωνιστική θέση της χώρας διεθνώς, θα εξαρτηθεί, σε σημαντικό βαθμό, από την αποτελεσματική εκμετάλλευση στους ελπιδοφόρους εκείνους τομείς, στους οποίους κατέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η γεωστρατηγικής  σημασίας θέση, οι μεταφορές, η παραγωγή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιολογική γεωργία, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, αλλά και από τη δυνατότητα να επεκτείνει διαρκώς τα πλεονεκτήματα αυτά σε τομείς παραγωγής, μέσω σημαντικών επενδύσεων, εκμεταλλευόμενοι τις αναδυόμενες  ευνοικές συνθήκες ζήτησης στην εγχώρια, αλλά και στις ξένες αγορές.


Από την έγκαιρη ανταπόκριση στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης, και οι κλιματολογικές αλλαγές, που επιβάλλουν τη μετάβαση στην αειφορία και στη βιώσιμη οικολογική οικονομία, θα εξαρτηθεί και θα  είναι, πράγματι, εφικτή για το μέλλον, η κατάκτηση ενός ρόλου πρωταγωνιστικού για τη χώρα.   


3. Στον τομέα ευθύνη σας, τι είναι αυτό που θα θέλατε και τι σας καθιστά περισσότερο αισιόδοξο ή λιγότερο απαισιόδοξο για το μέλλον;
Η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη, με σημαντικά πλεονεκτήματα, πολλά από τα οποία, εμείς, ως χώρα, πρέπει να αξιοποιήσουμε. Συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως και να αυξάνει ποσοτικά και ποιοτικά τη δύναμη του στόλου της. Την ίδια στιγμή, λειτουργώντας σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, είναι προπομπός εξωστρέφειας της οικονομίας.
Ευελπιστώ στη στήριξη της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης του εθνικού νηολογίου, -διότι εκεί είναι το μέλλον-, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το πιο κρίσιμο θέμα, το οποίο θα πρέπει άμεσα να λυθεί, εν όψει της ανοδικής πορείας του στόλου και του νηολογίου, είναι αυτό του εκσυγχρονισμού και της ποιοτικής αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, τομείς τους οποίους η Πολιτεία έχει εγκαταλείψει, τα τελευταία χρόνια, και οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ελληνικής ναυτιλίας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ forum, τεύχος Μαίου 2008